Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja

Nieoczekiwana zmiana rektora franciszkańskiej uczelni

Franciszkanin o. dr Bernard Marciniak jest od czwartku nowym rektorem Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej. Założyciel i dotychczasowy rektor najmłodszej uczelni wyższej w Toruniu, o. Maksymin Tandek, został odwołany przez przełożonego zgromadzenia franciszkanów.
Jak podkreœlił o. Leonard Bielecki, rzecznik Prowincji Braci Mniejszych w Poznaniu, która jest właœcicielem uczelni, odwołanie o. Tandka było "suwerennš decyzjš ojca prowincjała". Zaznaczył jednoczeœnie, że podjęto jš po "przeanalizowaniu sytuacji z ponad dwóch lat istnienia szkoły", ale motywy jej podjęcia to "sprawa wewnštrzzakonna". Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej w Toruniu powstała w 2009 roku. Projekt powołania uczelni przygotował i przedstawił Janowi Pawłowi II w 2005 roku o. Maksymin Tandek. Uczelnia umożliwia zdobywanie wykształcenia w zakresie filologii hebrajskiej oraz historii i kultury Żydów. Jak podkreœlał wielokrotnie o. Tandek, szkoła jest pierwszš tego typu uczelniš w Europie. Program dydaktyczny uzupełniajš konferencje, sympozja oraz seminaria kierowane do studentów i doktorantów z kraju i zagranicy.
Powstanie uczelni było możliwe dzięki wsparciu finansowemu utworzonej w tym celu fundacji Haskala. Jednymi z głównych jej donatorów byli Grażyna i Roman Karkosikowie, zaliczani do najbogatszych Polaków. O. Tandek był znanš i bardzo popularnš postaciš w Toruniu. Prowadzona od 1987 roku przez franciszkanów parafia w dzielnicy Podgórz, dokšd został skierowany przez przełożonych, stała się za jego kadencji jednym z najczęœciej odwiedzanych przez wiernych oœrodków duszpasterskich w mieœcie. Uruchomiona dwa lata temu Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej była drugš uczelniš w tym mieœcie należšcš do Koœcioła Rzymskokatolickiego, obok utworzonej kilka lat wczeœniej przez redemptorystów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Nowy rektor uczelni o. Bernard Marciniak zadeklarował, że "linia rozwoju szkoły zostanie zachowana". O. Marciniak jest absolwentem m.in. studiów historii Koœcioła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz studiów z zakresu teologii patrystycznej Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie, gdzie w tym roku obronił doktorat. Dotychczas wykładał w Wyższym Seminarium Duchownym we Wronkach.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL