Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Użytkowanie wieczyste: podwyżkę opłaty rocznej można zaskarżyć podważajšc operat

Rzeczoznawcy w wycenie w ogóle nie uwzględniajš wad danej nieruchomoœci, np. tego, że nie ma ona dostępu do drogi publicznej i by do niej dojechać, trzeba korzystać ze służebnoœci drogi
www.sxc.hu
Jakoœć operatów sporzšdzanych przez rzeczoznawców często jest zła. Przez to skutecznie można zaskarżyć podwyżkę opłaty rocznej
Do końca roku gminy mogš wręczać podwyżki opłat za użytkowanie wieczyste. Każdy, kto dostanie takš decyzję, ma 30 dni od jej doręczenia na złożenie sprzeciwu do samorzšdowego kolegium odwoławczego. Okazuje się, że warto walczyć o swoje, bo jakoœć operatów szacunkowych, na podstawie których wprowadzane sš podwyżki, bywa bardzo zła.

Zalew protestów

– W zwišzku z ubiegłorocznymi podwyżkami padł rekord. Wpłynęło do nas aż 7787 sprzeciwów – mówi mec. Tomasz Podlejski, przewodniczšcy SKO w Warszawie. 5 tys. rzeczoznawców działa na rynku
Osoby, które złożš sprzeciw, majš spore szanse na to, że zapłacš mniej za użytkowanie wieczyste. – Jeżeli skarżšcy przedstawia kontroperat albo ocenę operatu sporzšdzonš przez organizację rzeczoznawców, to na ogół udaje się skutecznie zakwestionować podwyżkę – wyjaœnia mec. Podlejski. Duże szanse na wygranš to skutek tego, że jakoœć operatów szacunkowych sporzšdzanych dla różnych instytucji publicznych, jak np. gminy, jest po prostu zła. – Te wyceny przygotowuje się taœmowo. Sš więc identyczne dla całych dzielnic miast. Wystarczy więc, że jeden operat jest zły, to i następne można skutecznie podważać. Działa to na zasadzie kostek domina – wyjaœnia Wojciech Nurek, rzeczoznawca majštkowy z Warszawy. – A powód tego jest prosty – twierdzi Rafał Dębowski, adwokat specjalizujšcy się w prawie nieruchomoœci. – Podstawowym kryterium doboru rzeczoznawcy w wypadku instytucji publicznej jest cena, jakiej żšda on za swojš pracę. Tymczasem to, co najtańsze, nie zawsze jest dobrej jakoœci – tłumaczy.

Najczęstsze zarzuty

Najczęœciej podnoszony zarzut co do jakoœci operatu dotyczy tego, że wyceny dokonuje się na podstawie wycen innych nieruchomoœci, które wybrał rzeczoznawca. Powinny one mieć podobne cechy, np. dostęp do drogi publicznej, powierzchnię czy położenie. Nie zawsze jednak tak jest. 104 postępowania dyscyplinarne były prowadzone w 2010 r. przeciwko rzeczoznawcom majštkowym – Nierzadko w operatach sporzšdzanych z wykorzystaniem metody porównawczej nie ma dobrze opisanych nieruchomoœci, z którymi zestawia się wycenianš działkę. Pod uwagę bierze się czasami nawet takie, w wypadku których już na pierwszy rzut oka widać, że jedna ma się do drugiej jak pięœć do oka – wyjaœnia Rafał Dębowski. Zwraca również uwagę, że rzeczoznawcy w wycenie w ogóle nie uwzględniajš wad danej nieruchomoœci, np. tego, że nie ma ona dostępu do drogi publicznej i by do niej dojechać, trzeba korzystać ze służebnoœci drogi. Takie parcele dużo trudniej sprzedać i sš dużo mniej warte, ale po wycenach tego nie widać. Problem, zdaniem Wojciecha Nurka, można rozwišzać. I to wcale nie rezygnujšc z kryterium najniższej ceny. Wystarczy stworzyć system wycen. Tak zrobił np. Racibórz. Miasto najpierw zamówiło bazę danych transakcyjnych o lokalnym rynku nieruchomoœci oraz ich analizę. Dopiero póŸniej zleciło wyceny. Dzięki temu gmina może skutecznie kontrolować jakoœć prac rzeczoznawców. Jeżeli okaże się, że dana wycena odbiega od posiadanych danych, będzie to dla niej sygnał, że autor sporzšdził jš nierzetelnie i nie warto korzystać z jego usług, bo naraża to gminę na przegranš przed SKO, jeœli użytkownik wieczysty zaskarży taki operat. masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki r.krupa@rp.pl Zobacz serwisy: » Prawo dla Ciebie » Nieruchomoœci » Własnoœć i inne prawa do nieruchomoœci » Użytkowanie wieczyste » Prawo dla Ciebie » Nieruchomoœci » Wartoœć nieruchomoœci i jej wycena Zobacz nasz poradnik » Jak kwestionować podwyżkę opłaty za wieczyste użytkowanie
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL