Księga przychodów i rozchodów: Po podsumowaniu obliczamy dochód

aktualizacja: 22.12.2011, 06:43

Po zliczeniu danych z księgi trzeba od przychodów odjąć koszty. Na wysokość dochodu może też wpłynąć wartość remanentu

Zasady wyliczania dochodu znajdziemy w art. 44 ust. 2 oraz art. 24 ust. 2 ustawy o PIT. Wynika z nich, że dochód to różnica między przychodem a kosztami jego uzyskania
- powiększona o różnicę między wartością remanentu końcowego a początkowego – jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż początkowego, lub
- pomniejszona o różnicę między wartością remanentu początkowego a końcowego – jeżeli wartość remanentu początkowego jest wyższa.
Mówiąc prościej, niesprzedane towary (które zaliczyliśmy w danym roku do kosztów) poprzez różnice remanentowe powiększają końcowy dochód.
5 293 440 złotych Jeżeli przychody przedsiębiorcy za 2011 rok są niższe od tej kwoty, w przyszłym roku nadal będzie mógł prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów
Szczegółowe zasady liczenia dochodu znajdziemy w ust. 21 – 23 objaśnień stanowiących załącznik do rozporządzenia ministra finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Musimy:
- ustalić przychód z całego roku (kol. 9),
- obliczyć koszty uzyskania przychodów według następujących reguł:
– określić wartość spisu z natury na początek roku podatkowego,
14 dni ma podatnik na wycenę składników spisu z natury – licząc od jego zakończenia
– dodać do niego wydatki na zakup towarów handlowych i materiałów (kol. 10),
– dodać koszty uboczne zakupu (kol. 11),
– odjąć wartość spisu z natury na koniec roku podatkowego,
– dodać kwotę zsumowanych innych wydatków (kol. 14),
- obliczyć dochód, czyli od przychodu odjąć koszty jego uzyskania.
Przykład
Pan Kowalski prowadzi firmę handlową. W 2011 roku:
- uzyskał przychód w wysokości 85 000 zł,
- kupił towary za 55 000 zł,
- koszty uboczne zakupu wyniosły 1000 zł,
- pozostałe wydatki, które są kosztem uzyskania przychodu, wyniosły 25 000 zł,
- remanent początkowy na 1 stycznia 2011 to 4000 zł,
- remanent końcowy na 31 grudnia 2011 to 6000 zł.
Obliczenie dochodu:
1. Przychód 85 000 zł
2. Koszty uzyskania przychodu  55 000 zł + 1000 zł + 25 000 zł = 81 000 zł
3. Dochód 85 000 zł – 81 000 zł = 4000 zł
4. Dochód powiększony o różnicę remanentów końcowego i początkowego
4000 zł + 6000 zł – 4000 zł = 6000 zł

POLECAMY

KOMENTARZE