Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Interpretacje podatkowe

Interpretacje podatkowe: trudniej o wyjaśnienia skarbówki

Fotorzepa, Kuba Kamiński kkam Kuba Kamiński Kuba Kamiński
Skarbówka coraz częœciej odmawia wyjaœnień zawiłoœci przepisów. Naraża to podatników na zapłatę odsetek i odpowiedzialnoœć karnš
Do końca wrzeœnia tego roku z odmowš wyjaœnień skomplikowanych przepisów podatkowych spotkało się 2223 pytajšcych (na 29 tys. wszystkich pytań). To o 44 proc. więcej niż w całym ubiegłym roku i ponad dwa razy więcej niż w 2009 r. Dlaczego tak dynamicznie roœnie liczba odmów wydania interpretacji podatkowej? – Zmieniło się podejœcie izb skarbowych, a nie przepisy – mówi Adrian Branny, doradca podatkowy z Deloitte. – Dziœ wydaje się postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania w sprawach, w których kiedyœ można było dostać interpretację. Podatnik opisuje np. stan faktyczny i formułuje pytanie: „Czy urzšd może zakwestionować taki sposób rozliczeń i okreœlić inaczej wysokoœć zobowišzania?", na co izba odpowiada, że pytanie dotyczy kompetencji organu, a nie obowišzków podatnika – tłumaczy ekspert.
Michał Kasprzak, rzecznik prasowy Izby Skarbowej w Katowicach, wyjaœnia, że na duży wzrost liczby odmów ma wpływ orzecznictwo sšdów okreœlajšce, kto i o co może zapytać. Brak statusu zainteresowanego (o wydanie interpretacji wystšpił np. doradca zamiast podatnika) jest przyczynš odmowy wydania aż 62 proc. interpretacji w tej izbie. 35 proc. odmów to skutek uznania, że pytanie wykracza poza przepisy podatkowe. Zmiana podejœcia izb skarbowych i częstsze odmowy wydania interpretacji majš negatywne skutki dla podatników. Naraża to ich na zapłatę odsetek i odpowiedzialnoœć karnš. Gdy izba potwierdzi stanowisko podatnika, nawet jeœli póŸniej okaże się ono błędne, to uniknie on karnych odsetek od niezapłaconych należnoœci. Dodatkowo nie będzie podlegał odpowiedzialnoœci karnoskarbowej. – Gdy fiskus potwierdza naszš wykładnię dotyczšcš zdarzeń przyszłych, np. brak opodatkowania sprzedaży rzeczy, nie zapłacimy też daniny, nawet jeœli podczas kontroli urzędnicy stwierdzš pomyłkę – tłumaczy Marek Kolibski, partner w kancelarii KNDP. – Można zauważyć, że właœnie w takich wypadkach, tzn. pytań o zdarzenia przyszłe, fiskus często uchyla się od zajęcia konkretnego stanowiska. Jak mówi, powody odmowy bywajš zaskakujšce. Urzędnicy stwierdzajš np., że przedstawiony stan ma zbyt wiele wariantów i jest warunkowy, więc to nie pytanie, tylko proœba o poradę prawnš, a tym się nie zajmujš. Czytaj również: Fiskus odpowiada, ale...niechętnie
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL