Kadry

Jakie dofinansowanie dla niepełnosprawnych

Rzeczpospolita
Jeśli samochód ułatwia wykonywanie czynności życiowych niesprawnemu pracownikowi, to z zawodowego funduszu rehabilitacji wolno sfinansować ratę pożyczki na auto
- Czy z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (zfron) można sfinansować raty pożyczki osoby niepełnosprawnej na zakup samochodu? Odpowiada Edyta Sieradzka, wiceprezes organizacji OBPON : Tak. Środki zakładowego funduszu rehabilitacji przeznaczane są na pomoc indywidualną na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu rehabilitacyjnego, wyrobów medycznych, w tym przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, urządzeń i narzędzi technicznych oraz środków transportu niezbędnych w rehabilitacji i ułatwiających wykonywanie czynności życiowych.
Tak stanowi § 2 ust. 1 pkt 11 lit. c rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2007 w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (DzU nr 245, poz. 1810 ze zm., dalej rozporządzenie). Przy określonych rodzajach schorzeń wiele urządzeń powszechnego użytku oraz środków transportu, np. samochód, jest niezbędne w rehabilitacji i ułatwia wykonywanie czynności życiowych. To, czy sprzęt lub urządzenie jest niezbędne w rehabilitacji lub ułatwia życie, powinien stwierdzić lekarz specjalizujący się w danym typie schorzenia. Jeżeli uzna, że tak i osobie niepełnosprawnej niezbędny jest samochód, a taki zakup na podstawie rozporządzenia przewiduje zakładowy regulamin wykorzystania środków, to nie ma przeszkód, aby z funduszu rehabilitacji sfinansować raty pożyczki na auto. • Od kiedy pracodawca mający status zakładu pracy chronionej nadany w lipcu 2009 musi zwiększyć wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych z 40 do 50 proc., aby móc nadal być zpch? Od 1 lipca 2012. Zwiększony wskaźnik osób niepełnosprawnych z 40 do 50 proc., w tym co najmniej 20 proc. ogółu zatrudnionych mają stanowić osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, będzie musiał osiągnąć pracodawca, który uzyskał status zpch przed 31 grudnia 2010. Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o rehabilitacji wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zpch do 31 grudnia 2011 powinien wynosić co najmniej 40 proc. W nim co najmniej 10 proc. ogółu zatrudnionych powinni stanowić zaliczeni do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Natomiast, zgodnie z nowelizacją ustawy o rehabilitacji z 29 października 2010, od 1 stycznia 2012 wskaźnik ten powinien wynosić co najmniej 50 proc. W tym co najmniej 20 proc. ogółu zatrudnionych mają stanowić osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Wyjątek to pracodawcy, którzy przed 1 stycznia 2011 uzyskali status zakładu pracy chronionej. Oni muszą  zwiększyć wskaźniki zatrudnienia niepełnosprawnych do wysokości określonej w zmienionym art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o rehabilitacji do 30 czerwca 2012. Tak nakazuje art. 11 ustawy nowelizującej. Dodatkowo przypominam, że status zpch mogą też uzyskać i w dalszym ciągu go utrzymywać pracodawcy, którzy zgodnie z art. 28 ust.1 pkt 1b ustawy zatrudniają co najmniej 30 proc. niewidomych lub psychicznie chorych albo upośledzonych umysłowo zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. • Jakie będą kwoty maksymalnego dofinansowania wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników dla zpch i otwartego rynku przy płacy minimalnej 1276 zł zgodnie z obniżonymi od 1 stycznia  2012 wskaźnikami do ich wyliczeń? Maksymalne kwoty miesięcznego dofinansowania wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników na 2012 r. – biorąc pod uwagę możliwy do zastosowania przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych od przyszłego roku wariant płacy minimalnej z 2009 r., od której zależy maksymalne wsparcie – pokazuje tabela. Zawiera ona już obniżone wskaźniki potrzebne do wyliczeń maksymalnych dofinansowań, które będą zmieniały się w dwóch turach, czyli od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 oraz od 1 lipca do 31 grudnia 2012. Przypominam, że w latach 2011 – 2012 przez najniższe wynagrodzenie, o którym mowa w nowelizacji ustawy o rehabilitacji, należy rozumieć minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w grudniu 2009 (art. 10 tej ustawy). Jest to więc 1276 zł. Najprawdopodobniej ta kwota będzie nadal stosowana w 2012 r., bo obecnie wynika to z przepisów, które wprowadziła nowelizacja ustawy o rehabilitacji z 29 października 2010. Jak informuje resort finansów, wniosek wysłany jeszcze przed wyborami parlamentarnymi przez pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych o podwyższenie płacy minimalnej potrzebnej do wyliczeń maksymalnych kwot dofinansowań pozostał bez odpowiedzi. Przedstawiciele resortu pracy na posiedzeniu rządu, gdy ten przyjmował projekt ustawy okołobudżetowej, o to nie wnioskowali.
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL