Kadry

PIT: Ulga podatkowa na związkowe składki członkowskie

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Działacze uważają, że pracodawcy mają przywileje podatkowe związane z opłacaniem składek do swoich organizacji, a związkowcy nie
W Komisji Trójstronnej jest wniosek Forum Związków Zawodowych, by dokonać zmian w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Związkowcy domagają się wprowadzenia możliwości odpisu od podatku dochodowego składki członkowskiej do wysokości 1 proc. miesięcznego wynagrodzenia brutto wpłaconej na rzecz organizacji związkowej. 1 procent taki ma być odpis z PIT na składkę związkowca
– Proponowana zmiana ma na celu zrównanie praw członków organizacji związkowych z prawami pracodawców. Obecne prawo pozwala pracodawcom na zaliczenie składek odprowadzanych na rzecz organizacji pracodawców w koszty zakładu pracy – uważa Tadeusz Chwałka, przewodniczący Forum Związków Zawodowych.

Więcej pieniędzy

Oczywiście postulat popierają inne organizacje wchodzące w skład Komisji Trójstronnej, chociaż wiedzą, że w czasie kryzysu trudno będzie przeforsować interesujące je rozwiązanie. – Niestety, nie ma woli politycznej, aby wzmocnić związki zawodowe. Możliwość dokonywania odliczeń składek niewątpliwie zwiększyłaby pulę pieniędzy będących do dyspozycji związków zawodowych. Składki to podstawa finansowania naszej działalności. Dziś ok. 17 proc. społeczeństwa zbliża się do granicy ubóstwa, więc każdy wydatek, nawet comiesięczna składka, jest odczuwalny. Nie sądzę, że państwa nie stać na przyznanie takiej ulgi – uważa Andrzej Radzikowski, wiceprzewodniczący OPZZ. Trudno oszacować uszczerbek w budżecie państwa, jaki spowodowałoby odliczenie. Według szacunków Andrzeja Radzikowskiego w Polsce jest ok. 2 mln związkowców, a składka najczęściej wynosi ok. 1 proc. wynagrodzenia, więc w skali budżetu nie byłyby to wielkie pieniądze. 2 miliony członków może skorzystać na wprowadzeniu ulgi podatkowej, związanej z przynależnością do związku Składki członków to główne źródło pieniędzy w organizacjach związkowych. Z roku na rok pracownicy są coraz bardziej zdyscyplinowani w ich przekazywaniu. Niewątpliwie odliczenie jeszcze by tę ściągalność poprawiło. Nasze wydatki są jeszcze wielokrotnie opodatkowane, ta ulga wsparłaby naszą działalność – mówi Radzikowski. Oczywiście są przypadki niepłacenia składek ze względu na trudną sytuację. Najczęściej jednak zaległości pojawiają się tam, gdzie pracownicy nie chcą zlecać pracodawcy potrącania składek na rzecz związku w obawie przed ujawnieniem przynależności do niego. W takich sytuacjach może się coś opóźnić, zgubić – mówi Mirosław Kowalik, szef częstochowskiego NSZZ „Solidarność".

Ulga nie na kryzys

– Niewątpliwie odliczenie składki od podatku byłoby korzystne dla związków zawodowych. Chociażby w postaci pozyskania kolejnych członków, skuszonych odzyskaniem części składki. Przyjmując, że odliczenie dla indywidualnej osoby oznaczałoby kilkanaście złotych rocznie, w skali państwa kwota ta urosłaby znacznie, a to w dzisiejszych czasach zakwestionowałby minister finansów – mówi Jerzy Bielawny, wiceprezes Instytutu Studiów Podatkowych. Przypomina też, że już dziś związkowcy mają niemałe ulgi podatkowe związane z przynależnością związkową, mogą uzyskać nieopodatkowaną zapomogę od swojej organizacji w wysokości 638 zł w roku podatkowym.
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL