Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Piłka nożna

Prokuratura będzie badać korupcję w PZPN

Zdzisław Kręcina i Grzegorz Lato
Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w zwišzku z opublikowanymi nagraniami, które majš wskazywać na korupcję w PZPN wraz z materiałami CBA trafiš do warszawskiej prokuratury okręgowej
Pismo o zawiadomieniu wysłała Prokuratura Apelacyjna w Warszawie. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożyła w pištek do prokuratora generalnego minister sportu i turystyki, Joanna Mucha. - Zostały mi przedstawione nagrania, w zwišzku z tym, że zawierajš treœci bardzo poważne i bardzo zaskakujšce, w trybie natychmiastowym zostało złożone przeze mnie pismo do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta, zawierajšce zawiadomienie o możliwoœci popełnienia przestępstwa. Chodzi o przestępstwo przekupstwa menedżerskiego opisane w art. 296. Kodeksu karnego - powiedziała Mucha. Rzecznik prasowy Prokuratury Generalnej, prok. Mateusz Martyniuk powiedział, że - zawiadomienie wraz z materiałami, które prokuratura otrzymała z Centralnego Biura Antykorupcyjnego trafiło do Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie -. Materiały z CBA to m.in. stenogramy, nagrania i inne materiały zebrane w sprawie.
- Były dwie płyty. Na jednej z nich było nagranie audiowizualne, na drugiej były nagrania głosów - dodała Mucha. Na ujawnionym przez częœć działaczy PZPN nagraniu słychać rozmowę, która ma odbywać się pomiędzy prezesem PZPN Grzegorzem Latš a innym mężczyznš. Rozmowa według mediów mogła dotyczyć nowej siedzibę PZPN. Nagranie jest datowane na 14 stycznia 2010 roku. Rozmowa ma sugerować, że Lato i sekretarz zwišzku Zdzisław Kręcina mieli dopuœcić się korupcji. Podczas zjazdu PZPN, Lato odpierał zarzuty o sugerowanej korupcji przy budowie siedziby zwišzku i otrzymał absolutorium podczas walnego zgromadzenia sprawozdawczego. Grzegorz Kulikowski, który jest autorem nagrań w mediach okreœlany jako "były biznesmen z branży budowlanej", mówił, że nie ma dowodów na korupcję. - Chciałem pokazać mechanizmy, które mogš prowadzić do patologii, ale nie mam dowodów na korupcję władz PZPN - zaznaczał Kulikowski. Lato odpierał zarzuty, tłumaczšc, nie ma nic sobie do zarzucenia. Właœnie trwa posiedzenie PZPN. Prawdopodobnie będzie głosowany wniosek o odwołanie sekretarza generalnego Zdzisława Kręciny. Posiedzenie rozpoczęło się z ponad półgodzinnym opóŸnieniem. Zostało zwołane w poniedziałek w trybie pilnym przez prezesa Grzegorza Latę na wniosek członka zarzšdu z Wielkopolski, Jacka Masioty.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL