Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Otworzyć reglamentowane zawody - komentarz

Jest taka dziedzina, w której Polska jest absolutnym liderem w Europie. A pewnie i poza niš również.
Chodzi o liczbę zawodów, na których wykonywanie potrzebne sš zezwolenia, licencje, koncesje, zgody państwowych i branżowych komisji oraz gremiów. Mamy obecnie blisko 400 zawodów reglamentowanych. To prawie osiem razy więcej niż w krajach bałtyckich. Daleko w tyle pozostawiamy też kraje skandynawskie i naszych zachodnich sšsiadów. Częœć reglamentowanych profesji swoimi korzeniami tkwi głęboko w PRL, gdzie pieczštki i zaœwiadczenia były podstawš funkcjonowania. Niektóre powstały całkiem niedawno, a jeszcze inne wcišż powstajš – tak jak profesja doradcy energetycznego, a wkrótce doradcy ds. klimatyzacji. Już nie zwykły hydraulik, ale taki ze specjalnym państwowym certyfikatem i po płatnym szkoleniu będzie mógł stwierdzić, czy w naszym samochodzie lub mieszkaniu nie wycieka groŸna substancja – zabójcza dla klimatu.  
Sztandarowym bodaj przykładem koncesjonowania zawodu jest przewodnik turystyczny. Varsavianista, podobnie jak historyk sztuki, ma zgodnie z polskim prawem zbyt niskie kwalifikacje, aby oprowadzać wycieczki po Warszawie. A gdyby mimo wszystko chciał to robić, grozi mu za to surowa grzywna. Do prawdziwego absurdu doprowadzono też zawód poœrednika pracy. Reglamentacja przebiega stopniowo: mamy poœrednika-stażystę, zwykłego poœrednika, poœrednika I i II stopnia. Szczeble awansu sš œciœle okreœlone ministerialnymi rozporzšdzeniami. Takich przykładów mamy setki, nic więc dziwnego, że nawet skończenie specjalistycznych studiów nic nie daje. Dla młodego człowieka dyplom magistra to dopiero poczštek co najmniej kilkuletniej drogi przez mękę do upragnionego zawodu: przez płatne szkolenia, komisje i zgody łaskawych prezesów, którzy bardzo dbajš o czystoœć swojej profesji i o to... aby na rynku nie było zbyt dużej konkurencji. Dlatego rzšdowym planom dotyczšcym otwarcia reglamentowanych zawodów można tylko przyklasnšć. Wiele się mówi w ostatnich miesišcach o umowach œmieciowych i braku perspektyw dla młodych ludzi po studiach. Zniesienie ograniczeń lub ich liberalizacja jest właœciwym krokiem, by to zmienić. Bez specjalnych wydatków budżetowych można ułatwić wejœcie na rynek pracy tysišcom ludzi.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL