Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Publicystyka

Marsz Niepodległości i bojówki z Niemiec - Morawiecki

Fotorzepa
Czy rzšdzšcy krajem i miastami zdajš sobie sprawę z tego, jak groŸna może się okazać narastajšca spirala przemocy? – pyta były lider Solidarnoœci Walczšcej
Niepodległoœć – œwięte polskie słowo. Mantra pokoleń Polaków. Wieszcz przykazuje „Niechaj żywi nie tracš nadziei". Leon Wanat, podczas II wojny œwiatowej pisarz więzienny Pawiaka, w swej ksišżce opisuje takš scenę – kilkudziesięciu mężczyzn szykujš do wywózki. Do dwudziestolatka o nazwisku Heinz mówi niemiecki strażnik (cytuję z pamięci): „Wywożš was na rozstrzelanie. Przecież jesteœ Niemcem. Tylko to powiedz – będziesz uratowany". Ten odpowiada mu czystš niemczyznš: „Odp... się. Mój dziadek był Polakiem, mój ojciec był Polakiem i ja jestem Polakiem". I poszedł na œmierć. Nieznany polski œwięty. Co się z nami stało? 11 listopada – data wymazywana przez komunistów. W ostatnich latach chłopcy z Młodzieży Wszechpolskiej zaczęli organizować w tym dniu Marsze Niepodległoœci. Dla siebie i swoich zwolenników. Przeciwnicy okrzyknęli ich faszystami i organizujš z pomocš „Gazety Wyborczej" blokady.
W tym roku do pochodu wezwało Stowarzyszenie Marsz Niepodległoœci. Rozmawiałem z jednym z liderów tego œrodowiska. Mówiłem mu, że na marsz powinni zaprosić prezydenta, premiera, marszałków Sejmu i Senatu, prymasa, przywódców parlamentarnych partii, prezydent Warszawy. Że majš zaprosić weteranów z AK i z AL. Aktywistów ugrupowań lewicowych i redaktorów „Krytyki Politycznej". Wszystkich, którzy czujš się Polakami. Niepodległoœć nie może nas dzielić. Mój rozmówca obiecał przekazać to kolegom. Ale odpowiadał, że jesteœmy podzieleni na tych, co chcš, i tych, co nie chcš niepodległoœci. Że taka jest rzeczywistoœć. Ja argumentowałem, że zgoda na taki podział, a nawet sama jego artykulacja, to działanie w interesie wrogów naszej niepodległoœci. Jeœli więc organizatorzy nie stanš ponad własnym etykietowaniem, jeœli będš usiłowali zawłaszczyć największy polski symbol – niepodległoœć – dla siebie i kręgów bliskich sobie ideowo, to ich dobrymi chęciami piekło będzie brukowane. I stało się. Aby rozbić Marsz Niepodległoœci, do Warszawy wybrali się niemieccy lewacy i anarchiœci. Niemieccy bojówkarze. Do stolicy Polski obróconej w perzynę, do miasta, które miało być wymazane z mapy Europy, któremu Niemcy wymordowali ok. 800 tys. mieszkańców, w tym około 500 tys. polskich Żydów, przyjechali rodacy tamtych faszystowskich nadludzi. W szczytnym zamiarze. Żeby, jak twierdzš oni sami i kompletnie otumaniona częœć naszej młodzieży, która ich zapraszała, bronić nas, Polaków, przed polskim faszyzmem. Po prostu obłęd. Niewyobrażalna obraza polskiej i europejskiej pamięci. Milczš polscy polityczni przywódcy i europosłowie. Polski i niemiecki Koœciół. Szacowne instytucje i autorytety. Na palcach można policzyć osobistoœci, które wzięły udział w Marszu Niepodległoœci lub go wsparły – Marsz kłujšcy w oczy niemieckich (na szczęœcie nie narodowych) socjalistów. O co chodzi tym, którzy jednych młodych polskich patriotów napuszczajš na drugich młodych polskich patriotów? Czy rzšdzšcy krajem i miastami zdajš sobie sprawę z tego, jak groŸna może się okazać ta narastajšca spirala przemocy? W przyszłoœci sił policyjnych może nie wystarczyć. Kto przy zdrowych zmysłach mógłby przypuszczać, że odzyskane przez naród Œwięto Niepodległoœci, zamiast wzmacniać, będzie osłabiać naszš niepodległoœć? „Niosę Ciebie, Polsko, jak żagiew, jak płomienie, gdzie Cię doniosę – nie wiem". Autor był w czasach PRL działaczem antykomunistycznej opozycji,  współtwórcš i liderem Solidarnoœci Walczšcej
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL