Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Poradniki

Nowe zasady eksmisji dla właścicieli, najemców i komorników

Fotorzepa, Kuba Kamiński Kub Kuba Kamiński
Już za tydzień stanie się możliwe wyeksmitowanie, nawet zimš, do noclegowni lub schroniska osób, które znęcajš się nad rodzinš
W przyszłym tygodniu zmieniš się zasady przeprowadzania eksmisji. 16 listopada wchodzi bowiem w życie nowelizacja z 31 sierpnia 2011 r. (DzU nr 224, poz. 1342). Wprowadza ona zmiany do dwóch ustaw: o ochronie praw lokatorów oraz do kodeksu postępowania cywilnego. Zmiana jest zwišzana z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który wchodzi w życie dzień póŸniej. Uchyla on przepis zabraniajšcy eksmisji na bruk (chodzi o art. 1046 § 4 kodeksu postępowania cywilnego). Nowelizacja wypełnia tę lukę.

Kto do noclegowni

Eksmitować można tylko osoby, względem których zapadł wyrok w tej sprawie (i jest on prawomocny). Zajmuje się tym tylko komornik. Tak jak do tej pory, eksmisję będzie przeprowadzał albo do lokalu socjalnego, albo pomieszczenia tymczasowego. Nowoœciš jest to, że w czterech przypadkach będzie można eksmitować także do noclegowni lub do schroniska. Chodzi o osoby, które dostały wyrok eksmisyjny za znęcanie się nad rodzinš. Podobnie będzie z osobami, które rażšco lub uporczywie wykraczajš przeciwko zasadom współżycia społecznego oraz porzšdkowi domowemu – np. organizujš głoœne libacje alkoholowe, a ich goœcie demolujš budynek i napastujš pozostałych lokatorów.
Do noclegowni lub schroniska trafi także osoba, która samowolnie zajęła pusty lokal i nie ma do niego tytułu prawnego. Podobnie się stanie z lokatorem, który miał wynajęte mieszkanie na podstawie umowy najmu okazjonalnego (zawartej w trybie rozdziału 2a ustawy o ochronie praw lokatorów). Uwaga! W przypadku eksmisji do noclegowni lub schroniska nie będzie okresu ochronnego, który obowišzuje od 1 listopada do 31 marca. W cišgu tych pięciu miesięcy obowišzuje zakaz wykonywania wyroków eksmisyjnych (art. 16 ustawy o ochronie praw lokatorów). W praktyce więc pozbycie się niechcianego lokatora będzie możliwe także w okresie zimowym, co w wypadkach innych eksmisji nadal nie będzie dopuszczalne.

Komu przysługuje lokal socjalny

Prawo do lokalu socjalnego przyznaje sšd w wyroku eksmisyjnym lub gmina. Dostarcza je jednak wyłšcznie ta ostatnia. Na liœcie osób uprawnionych do niego (patrz ramka) nie ma właœcicieli mieszkań. Przysługuje on bowiem lokatorom, a więc głównie najemcom i posiadaczom własnoœciowego prawa do lokalu. Choć w naprawdę wyjštkowych sytuacjach sšd sam z siebie może dojœć do wniosku, że przyzna prawo do takiego lokalu np. byłej właœcicielce lokalu (będšcej w cišży i żyjšcej w niedostatku). Do pomieszczenia tymczasowego jest przeprowadzana eksmisja osób, którym nie przyznano prawa do lokalu socjalnego, ale też nie należš do czterech kategorii tych, którym grozi eksmisja do noclegowni. Zobacz cały poradnik » Prawo dla Ciebie » Poradniki prawne » Nieruchomoœci » Kiedy wolno eksmitować Zobacz też serwisy: » Prawo dla Ciebie » Nieruchomoœci » Najem, dzierżawa » Eksmisje » Prawnicy, doradcy i biegli » Inne zawody » Komornicy » Samorzšd » Nieruchomoœci gminne i powiatowe » Lokale socjalne
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL