Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja

Podyplomowe studia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Londynie

Auditorium Maximum na Uniwersytecie Jegiellońskim
Fotorzepa, Tomasz Jodłowski TJ Tomasz Jodłowski
Uniwersytet Jagielloński otwiera podyplomowe studia "Polsko-brytyjskie partnerstwo strategiczne w UE i NATO" w Londynie
Zajęcia rozpocznš się już 12 listopada. To pierwsze takie studia uruchamiane zagranicš przez najstarszš polskš uczelnię. - Wykłady, konferencje i debaty przygotowaliœmy przy współpracy z istniejšcym od 1939 r. Polskim Uniwersytetem na ObczyŸnie, utworzonym z myœlš o emigracji. Nasza oferta skierowana jest do ludzi młodych, absolwentów studiów, doktorantów, osób myœlšcych m.in. o karierze w dyplomacji czy pracy w instytucjach rzšdowych. Także tych, którzy prowadzš działalnoœć naukowš – mówi dr Arkady Rzegocki z UJ, kierownik studiów. Uczestników programu czeka 150 godzin zajęć, a te będš odbywać się po polsku i po angielsku. Wykłady goœcinne potwierdzili już w Londynie m.in. polski wiceminister spraw zagranicznych Maciej Szpunar, prof. Jack Lohman z Museum of London, ekonomiœci i politycy. Zaproszenie dostał też minister Jacek Rostowski.
Pomysłodawcy zajęć chcš wykorzystać potencjał polskiej emigracji, ale także dokonać analizy rosnšcej roli Polaków w Wielkiej Brytanii i wspólnych interesów, jakie łšczš dziœ oba kraje. Po każdym wykładzie czy konferencji uczestnicy będš je oceniać Dzięki temu organizatorzy będš mogli na bieżšco reagować na życzenia studentów. Zajęcia będš odbywać się w weekendy od listopada do kwietnia, głównie w Polskim Oœrodku Społeczno-Kulturalnym w dzielnicy Hammersmith. Częœć - w Instytucie Polskim i Muzeum im. Generała Sikorskiego. Rekrutacja kończy się 31 paŸdziernika – dotšd zgłosiło się 21 kandydatów. Studia kosztujš 800 funtów, a inicjatywie patronuje Ministerstwo Nauki. Pomysł wspiera też Ambasada RP w Londynie. Objęła patronat nad Jagiellonian Lectures - cyklem wykładów otwartych, które stanowiš częœć programu. Absolwenci studiów dostanš dwa dyplomy – Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polskiego Uniwersytetu na ObczyŸnie. Jak zapowiada dr Rzegocki, Uniwersytet chce też w przyszłoœci przygotować program dla Brytyjczyków.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL