Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Hotele

Polska hotelami nie stoi

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Mamy tylko 66 łóżek hotelowych na 10 tys. mieszkańców. To najmniej w całej Unii Europejskiej. Rekordzistš jest Cypr z 1057 miejsc w hotelach
Œrednia krajów UE, wliczajšc nowe państwa członkowskie, jest prawie czterokrotnie wyższa i wynosi 245. Niemal dwa razy więcej od nas miejsc hotelowych majš Rumunia czy Łotwa. Odpadamy w rywalizacji z Czechami - 249 łóżek, nie wspominajšc o Włoszech - 369 miejsc czy też Austrii - 700. Unijnym rekordzistš jest Cypr – na każde10 tys. mieszkańców tego państwa przypada1057 miejsc w hotelach. - Jeœli utrzymamy obecne tempo wzrostu liczby hoteli, dojœcie do poziomu poprzedzajšcej nas w ogonie stawki Litwy zajęłoby cztery lata - twierdzi ekspert branży hotelarskiej, szef serwisu e-hotelarstwo Andrzej Szafrański. Nieco lepiej wyglšdamy pod względem liczby miejsc we wszystkich obiektach zbiorowego zakwaterowania: według bazujšcych na danych Eurostatu wyliczeń e-hotelarstwa, to 159 na 10 tys. mieszkańców. Do hoteli dolicza się tu m.in. pensjonaty, domy wycieczkowe, kempingi, hostele, oœrodki kolonijne, zakłady uzdrowiskowe i schroniska młodzieżowe. Na czwartym miejscu od końca stawki przeganiamy Litwę, Rumunię i Łotwę.
Ale od czołówki dzieli nas przepaœć. WskaŸnik œredniej dla UE to 567 miejsc, we Francji sięga 889, a w Luksemburgu1289. - Dojœcie do europejskiej œredniej w liczbie miejsc noclegowych dla turystów zajmie nam około 50 lat - ocenia Szafrański. Z najnowszych danych GUS wynika, że w lipcu 2011 roku zarejestrowanych było w Polsce 7039 obiektów zbiorowego zakwaterowania. Wszystkich miejsc noclegowych było 606 tys. To mniej niż przed rokiem o 4 tys. Skurczyła się liczba miejsc w motelach, pensjonatach, domach wycieczkowych, oœrodkach wczasowych. Na szczęœcie wzrosła liczba nocujšcych turystów. W pierwszym półroczu było ich 9,7 mln, tj. o przeszło 5 proc. więcej niż przed rokiem. Jedna pišta to obcokrajowcy, których przybyło 6,5 proc. Instytut Turystyki szacuje, że ci ostatni zostawiš w tym roku w Polsce ok. 4,5 mld dol. - To nieco mniej, niż poczštkowo zakładaliœmy, ale mniej więcej tyle co w ubiegłym roku - twierdzi prezes Instytutu Krzysztof Łopaciński. Zwiększajšcy się ruch turystyczny napędza noclegowš szarš strefę. Szacunki mówiš o 160 - 240 tys. takich miejsc w całym kraju. Władze Zakopanego szacujš szarš strefę na 30 do 50 proc. wszystkich nocujšcych wmieœcie. - Jeœli sylwestra spędza tam ok. 100 tys. osób, a Zakopane ma 42 tys. zarejestrowanych miejsc noclegowych, to coœ jest nie tak - uważa Szafrański. W polskich hotelach frekwencja jest coraz większa W branży hotelarskiej zaczyna się ożywienie. Według najnowszych danych międzynarodowej firmy STR Global, która monitoruje wyniki hoteli na całym œwiecie, w ostatnich oœmiu miesišcach wzrosło – w porównaniu z ubiegłym rokiem - obłożenie w hotelach, zwłaszcza w krajach Europy Œrodkowo-Wschodniej. Na Zachodzie Europy frekwencja zwiększa się wolniej, za to szybciej poprawiajš się wyniki ekonomiczne - œrednia cena oraz przychód na pokój. W Polsce znaczna poprawa sytuacji branży widoczna jest zwłaszcza w ostatnich kilku miesišcach. Obłożenie obiektów w okresie wakacyjnym było o ok.7 - 8 proc. lepsze niż w roku poprzednim.
ródło: ekonomia24

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL