Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes

Mleczna wojna z Carrefourem

Fotorzepa, ms Michał Sadowski
Francuska sieć handlowa Carrefour żšda od firm jednorazowych opłat. Jeœli nie dostanie pieniędzy, to oferowane dotšd przez dostawców produkty zostanš wycofane z jej sklepów. Opłaty nie sš niskie – wynoszš od 15 do 855 tysięcy złotych
Carrefour w zwišzku z przejęciem sklepów Ahold żšda od zakładów mleczarskich jednorazowych opłat od 15 tys. do 855 tys. zł na tzw. okolicznoœciowy marketing. Chodzi o często stosowane w branży opłaty półkowe – za atrakcyjne i odpowiednio duże miejsce na swój produkt trzeba zapłacić. Dostawcy muszš też finansować często obowišzkowe umieszczenie swojego produktu w gazetce promocyjnej – oczywiœcie tańszego niż zwykle, przy czym sklep ze swojej marży nie rezygnuje. – Zaproponowano nam, abyœmy zapłacili 250 tys. zł, tłumaczšc, że w zwišzku z przejęciem sieci Ahold potrzebne sš pienišdze na działania marketingowe. Usłyszeliœmy, że jeżeli nie wpłacimy żšdanej kwoty, Carrefour wycofa nasze produkty ze swoich sklepów – mówi „Rz” szef jednej z polskich firm mleczarskich, który chce zachować anonimowoœć. W trakcie rozmów sieć zaproponowała, że obniży opłatę do 100 tys. zł. – Nie mogłem się zgodzić nawet na takš kwotę, ponieważ jest ona wyższa od tej, którš uzyskuję ze sprzedaży moich produktów w tej sieci. Carrefour jest jednš z największych w Polsce sieci handlowych – jego ubiegłoroczne przychody przekroczyły 5,2 mld zł. Tegoroczne będš znacznie większe, ponieważ od 1 lipca Francuzi przejęli niemal 200 sklepów sieci Albert i Hypernova od holenderskiego Aholda za ok 1,4 mld zł.
Zdaniem KZSM Carrefour domaga się opłat od dostawców po to, aby przenieœć na nich koszty zwišzane z przejęciem sklepów Ahold. Zwišzek zwraca też uwagę, że żšdania finansowe nie sš kierowane na piœmie, lecz ustnie.Carrefour, zapytany o sposób negocjacji z mleczarniami, przesłał do redakcji oœwiadczenie. „Współpraca z dostawcami przebiega na podstawie pisemnych umów, których warunki sš indywidualnie ustalane z każdym z dostawców w drodze negocjacji. Nie możemy jednak ujawniać szczegółów tych umów, ponieważ sš one objęte tajemnicš handlowš naszych kontrahentów” – napisała Maria Cieœlikowska, rzeczniczka Carrefour Polska. Wojna, którš KZSM chce wypowiedzieć sieci Carrefour, to nie pierwsza próba przeciwstawienia się jej. Prawie trzy lata temu zrobiła to Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Pištnica, znany w Polsce producent serka wiejskiego. Firma wycofała wówczas swoje wyroby ze sklepów tej sieci. Zdecydowała się na ten krok, ponieważ Carrefour znacznie ograniczył liczbę odbieranych od niej produktów. Pištnica wygrała – po dwóch tygodniach przedstawiciele sieci zadzwonili z propozycjš podjęcia rozmów. Podobno jednym z powodów były masowe skargi klientów żšdajšcych powrotu do sklepów ich ulubionych serków. Zbigniew Kalinowski, prezes OSM Pištnica, przyznaje, że negocjacje z sieciami handlowymi w dalszym cišgu sš bardzo trudne. Nie jest jednak w stanie wyobrazić sobie, że mógłby zrezygnować z dostaw dla nich, ponieważ generujš one 60 proc. przychodów spółdzielni. – Współpraca z sieciami gwarantuje duże obroty i stabilne płatnoœci za dostarczony towar – mówi Kalinowski. Rok temu pisaliœmy w „Rz” o kłopotach zgłaszanych przez dostawców przy okazji konsolidowania sieci Geant, która została przejęta przez Real. Przy okazji negocjacji umów z nowym właœcicielem producentom narzucano znacznie gorsze warunki – jeœli próbowali negocjować, słyszeli, że na ich miejsce czekajš kolejni. Podobnie wyglšdała sytuacja w Tesco po przejęciu sieci Hit. Jeden z nich na pierwszej stronie „Rz” zamieœcił ogłoszenie, że złożył wniosek o upadłoœć Tesco. Sšd wniosek odesłał – ostatecznie także na stronach „Rz” dostawca przeprosił sieć. W sšdzie znalazły się też sprawy dostawców z dyskontowš Biedronkš. Jeden z nich Edward Golent założył Stowarzyszenie Poszkodowanych przez Sieci Handlowe – dzisiaj wspiera byłych pracowników tej sieci walczšcych w sšdach o zapłatę np. za zaległe nadgodziny. Fakt, że sieci majš wobec dostawców żšdania finansowe i nie kierujš ich na piœmie, jest co najmniej niepokojšcy. Najwidoczniej firmy majš coœ do ukrycia, a przepływ pieniędzy w takiej formie może wręcz wskazywać na zjawiska korupcjogenne. Jeœli tego typu œrodki nie sš rejestrowane, powinny się tym zjawiskiem zainteresować odpowiednie instytucje. Co do organizowania „obowišzkowych” akcji marketingowych – zjawisko ma dwie strony. Z jednej oczywiœcie naganne jest zmuszanie firm do udziału w nich, jednak z drugiej jest to też sposób na zwiększanie sprzedaży, na który sami dostawcy mogliby się nie zdecydować, a jest to przecież także w ich interesie.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL