Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Media

Oświadczenie wydawcy Rzeczpospolitej

Grzegorz Hajdarowicz
Fotorzepa, Pio Piotr Guzik
Szanowni Państwo, Jaka będzie „Rzeczpospolita"? Liberalno-konserwatywna, szanujšca prawa każdego obywatela, bronišca zasad wolnego rynku, sprzyjajšca przedsiębiorczoœci i inspirujšca do działania. Taka jak nasi czytelnicy. To logo i nazwa, z którš jestem osobiœcie zwišzany, zobowišzujš nas do hołdowania najwspanialszym wartoœciom dziennikarstwa – niezależnoœci, wrażliwoœci na problemy społeczne i wiernoœci ideałom, jakie ten tytuł od lat prezentuje. Niezależnie od tego, kto w danym momencie sprawuje władzę.
Cieszę się, że w końcu gazeta będzie miała jednego właœciciela, który o niš zadba, i – co istotne – ten klejnot w koronie polskich mediów będzie zarzšdzany przez polskš grupę kapitałowš. To dla mnie wielka satysfakcja. W sferze strategii grupy kapitałowej zapewniam, że będziemy się  rozwijać w kierunku najnowszych technologii. Wprowadzimy w najbliższej przyszłoœci wydania wszystkich naszych mediów w wersji na tablety. Rozszerzymy i wzbogacimy wydania internetowe. Taka właœnie będzie „Rzeczpospolita". Konserwatywna w myœleniu, innowacyjna w działaniu i otwarta duchem. To jedynie rozwinięcie credo byłego redaktora naczelnego Dariusza Fikusa – nowoczesna i wiarygodna. Będziemy tych zasad przestrzegać. Grzegorz Hajdarowicz
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL