0
Stacja paliw: jak uzyskać koncesje na obrót paliwami
aktualizacja: 28.09.2011, 03:47

Koncesja umożliwiająca obrót paliwami wydawana jest dopiero po zakończeniu procesu inwestycyjnego. Można jednak wystąpić o promesę, by zminimalizować ryzyko gospodarcze

Infrastruktura drogowa w Polsce z roku na rok się zmienia. Powstaje coraz więcej nowoczesnych dróg szybkiego ruchu. Jednocześnie okazuje się, że brakuje przy nich niezbędnej infrastruktury, takiej jak hotele czy stacje benzynowe. W związku z tym, mimo że rynek stacji paliw w Polsce jest praktycznie nasycony (część analityków twierdzi, że jest się w stanie jeszcze utrzymać maksymalnie do 1 tys. stacji), ich rozmieszczenie geograficzne zmienia się coraz bardziej. W związku z koniecznością usytuowania ich blisko budowanych autostrad można oczekiwać, że w najbliższej przyszłości powstanie wiele nowych punktów sprzedaży paliwa. Teraz jest najlepszy okres na podjęcie decyzji o inwestycji w tego typu przedsiębiorstwo. Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej obrót paliwami jest działalnością regulowaną, co oznacza, że aby założyć stację benzynową, należy uzyskać odpowiednie zgody i koncesje.

Urząd zdecyduje

Budowa stacji benzynowej jest bardzo kapitałochłonną inwestycją. Koszt jej utworzenia szacowany jest na ok. 3 mln zł. Koncesja umożliwiająca obrót paliwami wydawana jest dopiero po zakończeniu procesu inwestycyjnego. W związku z tym, aby zminimalizować ryzyko ponoszone przez przedsiębiorcę, ustawa z 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne zakłada możliwość wystąpienia o promesę. Zgodnie z ustawą każdy, kto zamierza wykonywać działalność gospodarczą polegającą na dystrybucji paliw, może złożyć wniosek taki, jak wniosek o wydanie koncesji (opis wniosku zostanie przedstawiony w dalszej części) i na tej podstawie w formie decyzji administracyjnej wydawanej przez Urząd Regulacji Energetyki otrzyma promesę na oznaczony termin, przy czym zgodnie z ustawą nie może on być krótszy niż sześć miesięcy. Ważne, że w okresie ważności promesy URE nie może odmówić udzielenia koncesji na działalność określoną w promesie, jeżeli nie zmienił się stan faktyczny lub prawny podany we wniosku o wydanie promesy. Warto więc przed podjęciem inwestycji postarać się o promesę, aby mieć pewność, że otrzyma się potem koncesję i będzie można prowadzić działalność polegającą na sprzedaży paliw.

Najpierw wniosek

Przed wyborem miejsca usytuowania stacji benzynowej warto sprawdzić, czy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje możliwość jej budowy w danym miejscu. Jeśli tak, to należy przeprowadzić proces przygotowania inwestycji, pamiętając, że budowa stacji benzynowej podlega przepisom prawa budowlanego i wymaga uzyskania pozwolenia na budowę od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Środowiskowe ekspertyzy

Dokładne warunki, jakim muszą odpowiadać: budynki stacji paliw, zbiorniki z paliwem, instalacje przesyłające paliwo, podłączenia do prądu, precyzuje rozporządzenie ministra gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie >patrz ramka. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska każda stacja paliw przed rozpoczęciem inwestycji musi mieć sporządzoną ocenę oddziaływania na środowisko. Jest ona elementem niezbędnym do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Ekspertyza taka zawiera szczegółowe analizy oddziaływania stacji paliw na środowisko, na tereny otaczające stację, na mieszkańców, wody gruntowe itd. Zgodnie z przepisami miejsca postoju cystern muszą mieć szczelną utwardzoną i zmywalną nawierzchnię ze spadkiem do kratek ściekowych kanalizacji przemysłowej. Jednocześnie nawierzchnia stacji, wszystkich wysepek, chodników, podjazdów musi być równa i również wykonana z materiałów zmywalnych, szczelnych i jednocześnie niepalnych. Wody, także deszczówka spływająca ze stacji paliw, powinny spełniać normy określone w rozporządzeniu ministra środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy odprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Jeśli normy te są przekroczone, woda z kanalizacji przemysłowej musi zostać oczyszczona.

Warunki koncesji

Po spełnieniu wszystkich warunków, w tym otrzymaniu zgody na budowę, można przeprowadzić proces inwestycyjny i zbudować stację paliw. Po jej oddaniu do użytku należy wystąpić do Urzędu Regulacji Energetyki z prośbą o wydanie koncesji.

Żadna część jak i całość utworów zawartych w dzienniku nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętę digitalizację, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Gremi Business Communication. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Gremi Business Communication lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami "Regulaminu korzystania z artykułów prasowych" zamieszczonego na stronie www.rp.pl/regulamin i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie www.rp.pl/licencja

Banner

POLECAMY

KOMENTARZE