Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes

250 hoteli może zmienić właściciela

Bloomberg
Częœć hotelarzy przeinwestowała. Teraz chcš się pozbyć nierentownych obiektów
Mimo trwajšcego kryzysu, branża hotelarska wcale się nie kurczy. W cišgu ostatnich czterech lat liczba hoteli w Polsce zwiększyła się o jednš czwartš. Według Instytutu Hotelarstwa, od lipca 2007 roku do lipca 2011 przybyło 512 skategoryzowanych obiektów hotelowych dysponujšcych 28 tys. pokoi, a łšczna wartoœć inwestycji wyniosła w tym czasie ok. 5,9 – 6,1 mld zł. – Kwota ta może być wyższa jeszcze o pół mld zł, jeœli dodamy do tego inwestycje w modernizację i rozbudowę istniejšcych hoteli, napędzane dotacjami z Unii Europejskiej – mówi szef branżowego miesięcznika „Hotelarstwo" Andrzej Szafrański. Tylko tegoroczne inwestycje mogš być warte blisko miliard zł. W rezultacie na poczštku ubiegłego miesišca w Polsce działało 1991 hoteli. Inwestycji napędziły dobre prognozy jeszcze z lat 2006-2008, a także zwiększone możliwoœci produkcyjne deweloperów, którzy w czasie kryzysu zmniejszyli liczbę inwestycji w budownictwie mieszkaniowym. Ożywiły się także inwestycje w obiekty konferencyjne. Tych ostatnich coraz więcej powstaje poza dużymi aglomeracjami. Konferencyjnym centrum stajš się m.in. okolice Zalewu Zegrzyńskiego i podwarszawskiego Serocka. Według MICE Poland, już teraz w gminie znajduje się 5 hoteli, 4 centra konferencyjne, a także 9 oœrodków szkoleniowo-wypoczynkowych. Wkrótce ta lista powiększy się o Hotel Narvil Conferencje & Spa (328 pokoi, do 2 tys. goœci), a także o kolejne miejsca w rozbudowywanym Hotelu Warszawianka. Ten ostatni już teraz ma własnš plażę, spa i aquapark, a od wiosny przyszłego roku będzie oferował już 40 sal konferencyjnych, a także kasyno. Rozbudowa ma kosztować ok. 100 mln zł. Jak powiedział „Rz" dyrektor generalny Warszawianki Stanisław Dubrow, prace zaczęły się jeszcze czasie kryzysu. Spora częœć hoteli należšcych do inwestorów indywidualnych nie zdołała się jednak dostosować do potrzeb rynku: majš w danym miejscu nieodpowiedni standard, wielkoœć lub po prostu złš lokalizację. - Zsumowanie tych czynników obniża rentownoœć. W efekcie roœnie liczba hoteli wystawianych na sprzedaż – twierdzi Szafrański. Jego zdaniem, obecnie do sprzedaży oferowanych jest  co najmniej 200-250 hoteli i innych obiektów noclegowych.
Eksperci branży podkreœlajš, że przy rozpoczynaniu inwestycji szczególnie ważna jest relacja nakładów finansowych do spodziewanych przychodów. Brak odpowiednich analiz może skutkować przeinwestowaniem. Według partnera w zespole doradztwa hotelowego Horwath HTL Janusza Mitulskiego, inwestor ma w takiej sytuacji nie tylko kłopoty z zarzšdzaniem hotelem, gdy zyski operacyjne nie wystarczajš na spłatę kredytu. Może też mieć trudnoœć ze sprzedażš hotelu, bo nie uzyska ceny pokrywajšcej nakłady. – Mamy teraz poprawę koniunktury w branży, więc moment na sprzedaż wydaje się właœciwy. Ale wiele prywatnych hoteli będzie mieć problem ze znalezieniem nabywcy z przyczyn biznesowych – uważa Mitulski. Obecne wysokie tempo inwestycji ze 100-120 hotelami rocznie będzie jednak wkrótce spadać. Należy także spodziewać się zmian w strukturze rynku. Chociaż wcišż dominujš na nim inwestorzy indywidualni budujšcy zwykle hotele z 50-80 pokojami, to systematycznie roœnie liczba projektów dużych obiektów wznoszonych we współpracy z międzynarodowymi grupami hotelowymi. Dysponujš nie tylko 100 i więcej pokojami, ale majš bardziej dobrane do lokalizacji standardy programy funkcjonalne.
ródło: ekonomia24

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL