Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Afera Wikileaks

Spór o rosyjski wrak

ROL
Œmigłowce z Rosji miały przejšć szczštki Su-27, który rozbił się na Litwie
Rosyjski myœliwiec Su-27 rozbił się 15 wrzeœnia 2005 roku niedaleko Kowna, naruszajšc litewskš przestrzeń powietrznš. Jego katastrofa doprowadziła do wielkiego kryzysu politycznego na linii Wilno – Moskwa. Litwa bardzo długo nie chciała ani oddać Rosjanom wraku, ani wydać pilota, który w ostatniej chwili zdołał się katapultować i wyszedł z katastrofy bez szwanku. Z ujawnionych właœnie depesz WikiLeaks wynika, jak bardzo Rosjanom zależało na odzyskaniu wraku. "Rosyjski myœliwiec typu Su-27 chcieli natychmiast przejšć Rosjanie, natomiast Litwini chcieli, by wrak zbadali Amerykanie" – podał litewski portal Delfi. Według WikiLeaks strona rosyjska zamierzała natychmiast wysłać z Kaliningradu œmigłowce, których załogi zebrałyby szczštki swego najnowoczeœniejszego wówczas myœliwca. Ale Litwini nie chcieli się na to zgodzić – byłby to precedens, gdyż rosyjskie wojskowe helikoptery znalazłyby się w kraju należšcym do NATO.
– Absolutnie wykluczam takš możliwoœć, by rosyjskie helikoptery mogły wtedy przylecieć po szczštki myœliwca. Taka opcja w ogóle nie była brana pod uwagę, bo zgodnie z międzynarodowymi procedurami œledztwo miało się odbyć u nas. Choć nie ukrywam, że Rosjanie mocno naciskali. W tym celu przysyłali swoich dyplomatów – mówi "Rz" Gediminas Kirkilas, ówczesny minister obrony Litwy. Problemem okazały się czarne skrzynki. Według WikiLeaks Litwini poprosili o pomoc Amerykanów. Waszyngton odpowiedział odmownie, wskazujšc przy tym, że urzšdzenia potrzebne do rozszyfrowania zapisów ma Francja. Francuzi też nie chcieli dotykać urzšdzeń należšcych do lotnictwa wojskowego Rosji. Ostatecznie uczynili to Ukraińcy. – O pomoc w otwarciu czarnych skrzynek zwróciliœmy się do kilku krajów, m.in. do Francji i Niemiec. Ostatecznie okazało się, że ten typ mogš otworzyć tylko w Rosji, USA i na Ukrainie. Rosję odrzuciliœmy. Amerykanie postawili zaœ warunek, że musimy przewieŸć skrzynki do  USA, co okazało się skomplikowane. Dlatego wybraliœmy Ukrainę. Osobiœcie rozmawiałem w tej sprawie z ukraińskim ministrem obrony – tłumaczy jednak Kirkilas. Zapewnia, że Litwa w sprawie tamtej katastrofy z Amerykanami nie współpracowała. – Mnie absolutnie by to nie zaskoczyło. To był 2005, pierwszy rok członkostwa Litwy w  NATO. A Litwa od lat prezentowała się jako jeden z najbardziej proamerykańskich krajów – mówi "Rz" Joanna Hyndle, ekspert ds. Litwy w warszawskim Oœrodku Studiów Wschodnich. Według WikiLeaks nie jest wykluczone, że Amerykanie rzeczywiœcie obejrzeli szczštki samolotu, zanim ostatecznie – podobnie jak pilota – wydano je Moskwie. – Zrobiliœmy to dopiero po zakończeniu œledztwa, gdy okazało się, że przyczynš katastrofy był błšd pilota. Poza tym maszyna była bardzo stara. Według standardów NATO nie powinna latać. Na miejscu katastrofy znaleŸliœmy też pociski rakietowe – mówi Kirkilas. Za poniesione straty Moskwa zapłaciła Litwie 19 tys. euro. Czy sprawa ta zmieniła stosunki litewsko-rosyjskie? – Nie. Gdy w 2009 roku prezydentem Litwy została Dalia Grybauskait?, obie strony wręcz miały nadzieję na ożywienie relacji. Jednak z powodu m.in. litewskiej polityki gazowej do dziœ to nie nastšpiło – mówi Hyndle.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL