Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes

Zagraniczni bukmacherzy skarżš polski rzšd

Bloomberg
EGBA, europejska organizacja skupiajšca firmy bukmacherskie zaskarżyła polskš ustawę hazardowš
Europejska organizacja zrzeszajšca firmy bukmacherskie EGBA (European Gaming and Betting Association) w imieniu swoich członków zaskarżyła polskš ustawę hazardowš do Komisji Europejskiej. Z naszych informacji wynika, że wraz z EGBA ustawę zaskarżyła także RGA (Remote Gambling Association). Obie organizacje złożyły wspólnš skargę na polskie przepisy. Chodzi o przepisy znowelizowanej ustawy hazardowej, która weszła w życie w lipcu br. a dotyczy możliwoœci organizacji zakładów wzajemnych w sieci Internet. Zgodnie z polskimi zapisami takie usługi na stronach w języku polskim mogš œwiadczyć tylko firmy, które działajš w Polsce także w systemie stacjonarnym, tzn. prowadzš stacjonarne punkty zawierania zakładów a ponadto uzyskajš z Ministerstwa Finansów zgodę na prowadzenie działalnoœci w sieci. Skarga zagranicznych firm bukmacherskich bazuje m.in., na zarzucie niedostosowania przepisów krajowych do przepisów unijnych (m.in. do przepisów Traktatu o funkcjonowaniu UE) i dotyczy np.: dyskryminacji podmiotów zagranicznych z powodu tego, że przepisy uniemożliwiajš œwiadczenia usług na zasadach cross-bordingu, nakazujšc założenie okreœlonej prawnie spółki w Polsce i zdobycie polskiej licencji. Dodatkowo - zarzucajš europejskie organizacje bukmacherskie polskiej ustawie w swoim pozwie - warunki przyznania licencji sš bardziej ucišżliwe dla zagranicznych operatorów, co nie doœć że dyskryminuje zagraniczne podmioty, to zaburza konkurencję na rynku, poprzez faworyzowanie krajowych podmiotów. - Polska nowelizacja ustawy hazardowej w bezpoœredni i poœredni sposób dyskryminuje zagraniczne podmioty, działajšce legalnie na rynku UE. Przepisy stojš w sprzecznoœci z zasadami funkcjonowania Unii Europejskiej, łamišc m.in. zapisy Traktatu o funkcjonowaniu UE. Wedle nowelizacji faworyzowane sš przede wszystkim podmioty krajowe, co zaburza konkurencję na rynku – nie tylko polskim ale i europejskim - mówi Claus Retschitzegger, rzecznik prasowy bet-at-home.com. - Od poczštku prac nad nowelizacjš ustawy, zwracaliœmy uwagę na popełniane tam błędy. Po podpisaniu ustawy przez Prezydenta RP, skarga do Komisji Europejskiej jest kolejnym krokiem jaki możemy podjšć, aby dšżyć do liberalizacji branży, wzorem zachodnich Państw UE  – dodaje Retschitzegger.
- EGBA od dawna odgrażała się, że zaskarży tę ustawę więc nie jest to dla nas zaskoczeniem - mówi Mateusz Juroszek, z zarzšdu firmy bukmacherskiej STS, która prowadzi obecnie działalnoœć w Polsce a nowa ustawa umożliwia jej także oferowanie zakładów bukmacherskich w sieci. Zauważa jednoczeœnie, że ustawa była przez polski rzšd notyfikowana przed Komisjš Europejskš i rzšd uwzględnił jej uwagi, dlatego trudno okreœlić jakie sš przesłanki, by teraz przepisy kwestionować. - Obawiam się, że zaskarżenie ustawy spowoduje wstrzymanie przez Ministerstwo Finansów prac nad wnioskami, które działajšce w Polsce firmy bukmacherskie, w tym nasza, złożyły w sprawie licencji na prowadzenie działalnoœci Internecie. To byłaby dla nas zła informacja  - dodaje Juroszek.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL