Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Wywłaszczenie: odszkodowanie za działki zabrane pod drogi

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Od pištku zmienia się zasady wyceny działek zabieranych po drogi. Niektórzy właœciciele mogš na tym zyskać, a inni stracić
Ile odszkodowania dostanie osoba, której działkę zabrano pod drogę? To problem, który budzi ogromne emocje. Od 26 sierpnia wchodzi w życie nowelizacja rozporzšdzenia Rady Ministrów z 14 lipca w sprawie wyceny nieruchomoœci i sporzšdzania operatu szacunkowego (DzU nr 165, poz. 985). Zmienia ona zasady przygotowywania wycen majšcych wpływ na wysokoœć wypłacanych odszkodowań.

Tyle, ile warte

Zmiany dotyczš 36 tego rozporzšdzenia. Rzeczoznawca, wyceniajšc nieruchomoœć, będzie brał pod uwagę wartoœć działek sšsiednich, a nie nieruchomoœci drogowych. Będzie miał też prawo podwyższyć ustalone w ten sposób odszkodowanie maksymalnie o 50 proc. (w tej chwili ma obowišzek to robić automatycznie). Obowišzujšce jeszcze do pištku przepisy przewidujš dwa alternatywne rozwišzania. Rzeczoznawca może brać pod uwagę albo ust. 1, albo ust. 2 tego paragrafu. Pierwszy mówi, że rzeczoznawca, ustalajšc wartoœć rynkowš, uwzględnia ceny transakcyjne uzyskiwane ze sprzedaży nieruchomoœci pod drogi. Drugie rozwišzanie pozwala wycenić nieruchomoœć według dominujšcego w danej okolicy przeznaczenia.
- W praktyce jednak rzeczoznawcy do tej pory brali pod uwagę tylko wartoœć działek przeznaczanych pod drogi, ponieważ wymagajš tego od nich inwestorzy, którzy chcš płacić jak najmniej - wyjaœnił rzeczoznawca majštkowy Wojciech Nurek z kancelarii RealExperts. Okazuje się bowiem, że różnica w wartoœci między jednym a drugim rodzajem nieruchomoœci jest spora. - Robiliœmy badania rynku w dużych miastach, takich jak: Warszawa, Poznań, Szczecin, Gdańsk - wyjaœnia W. Nurek. - Wynika z nich, że wartoœć działek pod drogi jest od dwóch do 2,5 razy niższa niż działek budowlanych. Taka różnica bierze się z tego, że rynek nieruchomoœci pod drogi tak naprawdę nie istnieje. Zawierane transakcje dotyczš nabywania gruntów przez Generalnš Dyrekcję Dróg i Autostrad, starostwa lub jednostki samorzšdu terytorialnego. To one ustalajš ceny, które następnie biorš pod uwagę rzeczoznawcy przy wycenie kolejnych wywłaszczonych nieruchomoœci przy budowie kolejnych dróg. Dzięki tej zmianie właœciciele nieruchomoœci dostanš tyle, ile sš one warte. Jedni na tym zyskajš, drudzy stracš.

Za i przeciw

Zyskajš przede wszystkim właœciciele nieruchomoœci znajdujšcych się w obrębie dużych miast. Stracš natomiast rolnicy i właœciciele lasów. Ci ostatni dostajš obecnie dużo więcej niż sš warte ich nieruchomoœci. - Jak nowe przepisy wpłynš na wysokoœć odszkodowań, okaże się dopiero, kiedy na ich podstawie zacznš być robione wyceny - mówi Piotr Klimczak, dyrektor Wydziału Geodezji w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi. - Na razie mamy innego rodzaju problem, a mianowicie, czy od pištku będziemy mogli, ustalajšc wysokoœć odszkodowania, brać pod uwagę operaty szacunkowe przygotowane przez rzeczoznawców przed wejœciem w życie zmian. Nowelizacja nie rozstrzyga tej kwestii. Tymczasem różnica między nowymi a starymi operatami może się okazać na tyle istotna, że będzie to powodem wielu nieporozumień. Zobacz więcej w serwisie: Prawo dla Ciebie » Nieruchomoœci » Własnoœć i inne prawa do nieruchomoœci » Wywłaszczenie i zwrot Prawo dla Ciebie » Ubezpieczenia i odszkodowania » Ubezpieczenia i odszkodowania majštkowe
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL