Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Wiadomoœci

Włodzimierz Czarzasty: odradzam SLD koalicję z PO

Włodzimierz Czarzasty jest zdziwiony tym, że nie ma go na listach wyborczych Sojuszu. – Przekonam do siebie następne kierownictwo partii – mówi
Fotorzepa, Rob Robert Gardziński
Włodzimierz Czarzasty: PO prowadzi do kryzysu. Będš przyspieszone wybory – uważa członek sztabu wyborczego Sojuszu
Nie wyszedł panu plan wejœcia do polityki. Nie ma pana na listach wyborczych SLD do Sejmu. Co się stało? Włodzimierz Czarzasty, szef Stowarzyszenia "Ordynacka": Sam jestem zdziwiony tš sytuacjš. Na listach SLD do Sejmu jest 900 osób. Zaczšłem się zastanawiać, dlaczego mnie w tym gronie nie ma. Patrzšc na korowody z kandydowaniem Leszka Millera, Józefa Oleksego, Wandy Nowickiej, Jana Widackiego czy Bartosza Arłukowicza, myœlę, że przyczyna ich i mojej nieobecnoœci na listach wyborczych Sojuszu jest jedna – wokół przewodniczšcego Grzegorza Napieralskiego sš również ludzie, którzy się bojš indywidualnoœci. NajwyraŸniej nie znajš podstawowej zasady w polityce, że prawdziwy przywódca otacza się ludŸmi mšdrymi, a nie stara się ich zmarginalizować. W Stowarzyszeniu "Ordynacka", którego jestem szefem, mam wokół siebie różnych ludzi mšdrzejszych ode mnie i dzięki nim oddycham.
Wiedział pan, że nie znalazło się dla pana miejsce na liœcie? Wiedzieć, wiedziałem. Jestem przecież szefem Rady Programowej Sojuszu i członkiem sztabu wyborczego. Poza tym zostałem przecież zgłoszony przez największš organizację SLD w Polsce, czyli warszawskš, z poparciem prezydenta Aleksandra Kwaœniewskiego. Dlatego mniej więcej wiem, co się dzieje w partii. Ale oficjalnie żadne ciało statutowe nie poinformowało mnie, dlaczego nie ma mnie na listach. Oczekuję od kierownictwa wyjaœnień w tej sprawie. Ze startu z listy SLD zrezygnował też Robert Biedroń, który twierdzi, że Sojusz nim manipulował, przerzucajšc go z miejsca na miejsce. To chyba niezbyt fortunny poczštek kampanii dla waszej partii? Kampanii nie będš oceniał. A co do Biedronia, to jest właœnie owa nieumiejętnoœć dawania sobie rady z indywidualnoœciami. Tak sobie myœlę, że spoœród wszystkich osób, które wymieniliœmy, tylko  Leszek Miller startuje do Sejmu z Gdyni. Chyba dlatego, że ktoœ usłyszał, iż kiedyœ miał coœ wspólnego z Łodziš, cha, cha. Wyglšda na to, że Sojusz, zamiast otwierać się na nowe œrodowiska, zawęża potencjalny elektorat. Nie namówi mnie pani na krytykę SLD. Nie mam zamiaru zachowywać się jak obrażone dziecko. Na to œrodowisko głosuję od 30 lat, a poza tym wielu członków Stowarzyszenia "Ordynacka" znalazło się na dobrych miejscach na listach, np. Sergiusz Najar znajšcy dziewięć języków. Jeœli zaœ o mnie chodzi, to twierdzę, że od tych wyborów moje życie polityczne dopiero się rozpoczyna. Mam zamiar być aktywniejszy, tak żeby przekonać do siebie przed następnymi wyborami przyszłe kierownictwo SLD. Jak to przyszłe? No przecież w przyszłym roku będziemy wybierali nowe kierownictwo. Nawet jeżeli będzie ono takie samo jak obecne, to będzie nowe. Pomówmy o kampanii. Po słynnej przejażdżce  Napieralskiego pocišgiem  pojawiły się głosy, że kampania SLD jest infantylna. Prawdziwa kampania zaczęła się dopiero dwa tygodnie temu i nie zauważyłem w niej niczego infantylnego, poza podejœciem do niektórych osobowoœci. Wolałbym nie być ocenianym za to, co się działo miesišc czy dwa temu. Łšcznie z tš niezbyt fortunnš przejażdżkš pocišgiem. Za to teraz staliœcie się  merytoryczni do bólu... Pochwalam tę zmianę. Kampania wyborcza w 40-milionowym kraju nie może być prowadzona wokół katastrofy smoleńskiej. Porozmawiajmy wreszcie o kryzysie, bo Polacy już widzš, że olbrzymimi krokami zbliża się on do naszego kraju. Mamy zapaœć w służbie zdrowia, kryzys w wojsku i wiele innych problemów. Pytam, gdzie sš ustawy, które reformujš Polskę, ratujš małe i œrednie przedsiębiorstwa. Kampania oparta na próbie przeprowadzenia poważnej dyskusji naprawdę jest rozsšdna. W spotach radiowych SLD uderza w rzšd Donalda Tuska. Czy to będzie główna linia waszej walki o głosy wyborców? Nie zdradzę pani naszej strategii. Ale prywatnie powiem, że od miesišca odradzam Sojuszowi jakikolwiek alians powyborczy z PO, gdyby to właœnie ta partia wygrała wybory i potrzebowała naszego wsparcia w nowym rzšdzie. Zmieniłem w tej sprawie zdanie, bo dotychczasowa polityka Platformy prowadzi do dużego kryzysu w Polsce. Niech więc PO sama zje to,  co ugotowała. A to oznacza, że kolejne wybory będš przyspieszone. Rozmawiała Eliza Olczyk
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL