Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Komentarze

Zamieszki w Londynie - fiasko multikulturowości

Piotr Zychowicz
Fotorzepa, Ryszard Waniek Rys Ryszard Waniek
Jeden ze œwiadków zamieszek, do których doszło w weekend w Londynie, opisujšc je, użył słowa "Blitz".
Brytyjczycy okreœlajš nim nocne naloty Luftwaffe, które miały sterroryzować i rzucić na kolana Zjednoczone Królestwo. Sporo w tym oczywiœcie przesady, ale porównanie to dobrze oddaje szok, w jakim znaleŸli się mieszkańcy Londynu, gdy częœć ich miasta została nagle splšdrowana i puszczona z dymem. Wszystko zaczęło się podobnie jak szeœć lat temu w Paryżu. Policja zastrzeliła miejscowego przestępcę, co doprowadziło do wrzenia w dzielnicy. Gdy zapadł zmierzch, na ulice wyległy tłumy młodych mężczyzn i przystšpiły do systematycznej demolki. I podobnie jak wtedy z tekstów prasowych nie sposób było się dowiedzieć, kim właœciwie sš owi "bandyci". Zdjęć nie wypada jednak preparować zgodnie z wymogami politycznej poprawnoœci i wyraŸnie widać na nich, że sš to kolorowi imigranci. Oczywiœcie bioršcy udział w zamieszkach nie reprezentujš całej swojej społecznoœci. Stosowanie w jakikolwiek sposób zasady odpowiedzialnoœci zbiorowej byłoby poważnym błędem. W Wielkiej Brytanii mieszka wielu wartoœciowych, ciężko pracujšcych i sumiennie płacšcych podatki przybyszów z innych krajów.
Jednoczeœnie nie można jednak dłużej przymykać oczu na to, że spora częœć imigrantów spoza Europy jest nastawiona aspołecznie. Że wielu z nich nie utożsamia się ze swojš nowš ojczyznš, nie ma zamiaru się integrować i przestrzegać panujšcych w niej zasad. A zamieszkane przez nich dzielnice to często nie tylko miejsca o najwyższym wskaŸniku przestępczoœci, ale również beczki prochu. Wystarczy iskra, by eksplodowały. Niedawno David Cameron mówił o fiasku brytyjskiego modelu społeczeństwa multikulturowego. Spotkało się to z oburzeniem liberałów, brytyjskiemu premierowi zarzucano niemal rasizm. Uliczni bandyci z Londynu pokazali właœnie, że słowa Camerona nie były pozbawione sensu. Ponurym dowodem tego fiaska był płonšcy na ulicy piętrowy czerwony autobus Double-decker. Jeden z symboli Wielkiej Brytanii.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL