Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sšdownictwo

8 miesięcy w zawieszeniu dla Jakubowskiej za ustawę o rtv

ROL
Była wiceminister kultury Aleksandra Jakubowska została skazana na osiem miesięcy więzienia w zawieszeniu na dwa lata w sprawie nieprawidłowoœci podczas przygotowywania w 2002 r. ustawy medialnej
W procesie, który toczył się od czerwca, Jakubowska - była wiceminister kultury w rzšdzie Leszka Millera - została skazana na osiem miesięcy więzienia w zawieszeniu na dwa lata. Byli urzędnicy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz ministerstwa kultury: Iwona G. i Tomasz Ł. zostali natomiast skazani odpowiednio - na trzy i szeœć miesięcy pozbawienia wolnoœci, również w zawieszeniu na dwa lata. Wobec wszystkich oskarżonych sšd orzekł dwuletni zakaz zajmowania stanowisk w administracji rzšdowej i samorzšdowej. - Oskarżona Jakubowska była odpowiedzialna za prawidłowy tok procesu legislacyjnego, który odpowiadał przepisom prawa (...) zajmowała stanowisko najważniejsze spoœród oskarżonych, dlatego też ponosi najwyższš winę w zakresie zakłócenia toku procesu legislacyjnego - mówił sędzia Sławomir Machnio. Wyrok nie jest prawomocny. Jakubowska zapowiedziała już odwołanie od wyroku. Dodała, że wyrok budzi jej zdziwienie i zaskoczenie. Przypomniała, że w grudniu 2007 r., w poprzednim procesie sšd okręgowy uniewinnił jš (wyrok uchyliła w 2008 r. II instancja).
- Jesteœmy w tym samym sšdzie, sprawš zajmujš się sędziowie tego samego wydziału, trzy lata temu trzech zawodowych sędziów jednogłoœnie uznało, że jestem niewinna, a przewodniczšcy wręcz grzmiał na prokuraturę białostockš, że zastosowano stalinowskie metody polegajšce na użyciu hasła: dajcie mi człowieka, a znajdę paragraf - powiedziała dziennikarzom była wiceminister kultury po wyjœciu z sali sšdowej. Jakubowskiej prokuratura postawiła zarzut przekroczenia uprawnień i działania na szkodę interesu publicznego przez bezprawne dokonanie zmian zapisów w rzšdowym projekcie nowelizacji ustawy. Chodziło o zapis dotyczšcy prywatyzacji telewizji regionalnej i jego zmianę w taki sposób, że prywatyzacja byłaby niemożliwa. Rzšd, według prokuratury, dopuœcił tymczasem możliwoœć prywatyzacji Polskiej Telewizji Regionalnej S.A. po uprzednim uzyskaniu zgody ministra skarbu. Dwóm pozostałym osobom zarzucono bezprawne przerobienie projektu ustawy medialnej poprzez usunięcie z niej słów "lub czasopisma". Brak tych słów w ustawie oznaczał, że wydawcy czasopism mogliby kupić ogólnopolskš telewizję, a wydawcy dzienników - już nie. Sędzia zaznaczył, że sšd nie ustalił w czasie procesu w czyim interesie były robione te zmiany w ustawie. - Brak jest dowodów pozwalajšcych na ustalenie, komu służyła ostateczna wersja ustawy i komu służyło usunięcie wyrazów "lub czasopisma"; sšd stwierdza formalne działanie oskarżonych, którego skutkiem było zakłócenie prawidłowego toku legislacji - uzasadniał sšd.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL