Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Muzea

Pałac Pod Blachš: otwarcie pokoi ks. Józefa Poniatowskiego

Pokój Sypialny
Archiwum autora, Monika Kuc mk Monika Kuc
W pałacu Pod Blachš w Warszawie po raz pierwszy po wojnie odtworzono pokoje, w których mieszkał ksišżę Józef Poniatowski. Inauguracja jutro z udziałem prezydenta
- To zakończenie odbudowy Zamku Królewskiego – mówi jego wicedyrektor Przemysław Mrozowski. Pałac pod Blachš przetrwał wojnę, ale wnętrza zostały zdewastowane. W końcu lat 40. adaptowano je, dokonujšc licznych przeróbek, na biura i pracownie budowniczych Trasy WZ. Od 1951 r. mieœcił się tu Urzšd Naczelnego Architekta. Zobacz galerię zdjęć Pokoje, w których mieszkał bratanek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, obecnie odrestaurowano na podstawie planów i dokumentów z 1814 roku. Apartament księcia Pepi mieœci się na pierwszym piętrze.
Pałac Pod Blachš zbudowany został w latach 1720-1730 według projektu Jakuba Fontany dla Jerzego Dominika Lubomirskiego. W 1794 roku księciu Józefowi Poniatowskiemu (1763-1813) sprezentował go król Stanisław August. Ksišżę wprowadził się cztery lata póŸniej razem z siostrš Mariš Teresš z Poniatowskich Tyszkiewiczowš i przyjaciółkš - Francuzkš Henriettš de Vauban. - Pani de Vauban była od niego dziesięć lat starsza – opowiada Katarzyna Jursz-Salvadori, autorka nowej ekspozycji.- Łšczył ich długotrwały zwišzek. Stała się jego pocieszycielkš po rozstaniu z pierwszš miłoœciš - Mariš Karolinš Thun. A potem przyjaciółkš i paniš domu. Kraszewski pisał, że aranżowała jego kolejne romanse. Zapisujšc jej w testamencie złoty zegarek i inne drobiazgi, ksišżę zaznaczał, że to w dowód wielkiej miłoœci. Jak za czasów księcia reprezentacyjna klatka schodowa prowadzi na piętro – do szeœciu połšczonych pokoi, składajšcych się na apartament. Ich oryginalnš kolorystykę  konserwatorzy zaczerpnęli z powieœciowo brzmišcych opisów XIX-wiecznego inwentarza. Œciany w Kancelarii Wojennej (założonej w 1807 roku, gdy ksišżę został ministrem wojny i organizatorem wojsk Księstwa Warszawskiego) sš w odcieniu lapis lazuli, a perłowe pilastry wypełniajš malowane trofea wojenne i  rolnicze. W Pokoju Sypialnym dominuje berblau, czyli niebieski zbliżony do czarnej jagody. W Salonie - zieleń niedojrzałego jabłka. Subtelny ornament w Kancelarii Sztabowej wzorowano na zachowanych trzech przedwojennych fotografiach. We wnętrzach zrekonstruowano także marmurowe kominki, okršgły piec kaflowy, sztukaterie, plafony. Popiersie Napoleona z warsztatu Antonia Canovy w Kancelarii Sztabowej przypomina o roli cesarza w powstaniu Księstwa Warszawskiego. A Pokój Adiutanta – z obrazami, przedstawiajšcymi przysięgę Koœciuszki i bitwę pod Zieleńcami - przywołuje poczštki kariery wojskowej księcia Józefa  w Polsce – w okresie Sejmu Wielkiego i Konstytucji 3 maja. Œciany wielu wnętrz przypominajš galerie obrazów, m.in. z portretami księcia i jego rodziny – rodziców (Teresy i księcia Andrzeja, feldmarszałka Austrii), siostry i stryja - króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Osobny pokój wypełniajš pamištki zwišzane z legendš księcia rosnšcš po jego bohaterskiej œmierci w nurtach Elstery w bitwie Narodów pod Lipskiem w 1813 roku. Niestety oryginalne meble i obrazy z apartamentu zostały po œmierci księcia Józefa sprzedane na aukcjach w całej Europie na polecenia jego siostry, która przeniosła się do Francji i została towarzyszkš życia Talleyranda. Niemniej, zgromadzone we wnętrzach meble, obrazy, rzeŸby, kandelabry z  XVIII/XIX wieku to bardzo cenne obiekty, oddajšce klimat czasów. W większoœci pochodzš z darów rodziny Lanckorońskich i Fundacji im. Zbiorów Ciechanowieckich. Monika Kuc Od 16 lipca Apartament  księcia Józefa jest dostępny dla wszystkich zwiedzajšcych  
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL