Nowe badania dla prowadzącego służbowe auto

aktualizacja: 06.07.2011, 13:00
Foto: www.sxc.hu

Od 29 czerwca prowadzących służbowe samochody należy kierować na dodatkowe badania. Na szczęście stare zaświadczenia zachowują ważność

Na badanie wyślij zarówno kierowcę, jak i przedstawiciela handlowego

Zgodnie z obowiązującymi od 29 czerwca przepisami, rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami dotyczy nie tylko osób ubiegających się o zatrudnienie na stanowisku kierowcy (lub już zatrudnionych), ale także wszystkich innych osób prowadzących służbowe auta (np. menedżerów czy przedstawicieli handlowych).
Dzieje się tak za sprawą nowego przepisu, stanowiącego, że osobę posiadającą prawo jazdy kategorii A, A1, B, B1, B+E, T, kierującą pojazdem w ramach obowiązków służbowych, należy skierować na konsultację okulistyczną oraz badanie oceniające widzenie zmierzchowe i zjawisko olśnienia.
Ostatecznie o konieczności przeprowadzenia szczegółowych, specjalistycznych badań okulistycznych zadecyduje lekarz, tym niemniej to na pracodawcy ciąży obowiązek skierowania pracownika na badania.

Do przebadania nie tylko etatowcy

Obowiązek wydania skierowania na przeprowadzanie badań okulistycznych ciąży na pracodawcach zatrudniających zarówno pracowników, jak i zleceniobiorców, a także osoby wykonujące pracę na podstawie umowy o dzieło, czy innej umowy prawa cywilnego. Dlaczego? Ponieważ w rozporządzeniu ustawodawca wprost określa, że nowy obowiązek dotyczy wszystkich osób kierujących pojazdem w ramach obowiązków służbowych, a nie tylko pracowników. Ponadto rozporządzenie zostało wydane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym, a nie na podstawie kodeksu pracy.
Pamiętać należy również i o tym, że na badanie trzeba również wysłać osoby wykorzystujące samochód prywatny do celów służbowych.

Kto zapłaci za badania?

Wszyscy etatowcy siadający za kółkiem służbowego auta muszą przejść specjalistyczne badania okulistyczne, za które zapłaci pracodawca. Zaś w przypadku osób świadczących pracę na podstawie umów prawa cywilnego kwestie zasad finansowania ww. badań powinny się znaleźć w zawieranych umowach. Strony mają w tym zakresie pełną swobodą kontraktową i postanowić mogą np. że jedna z nich w całości sfinansuje badania, czy że obie strony partycypują w kosztach (np. po połowie).

Cukrzyk i epileptyk pod specjalnym nadzorem

Na szczegółowe badania wysłać również należy kierujących samochody służbowe (lub prywatne, ale wykorzystywane do celów służbowych)  jeśli chorują na cukrzycę lub padaczkę. W rozporządzeniu szczegółowo określone zostały zasady na jakich osoby chorujące na ww. jednostki chorobowe mogą prowadzić auto.  I tak, zgodnie z nowymi przepisami pracodawca nie może dopuścić do jazdy epileptyka, u którego w ciągu dwóch lat wystąpił napad padaczkowy. Zaostrzone zostały również wymagania osób chorujących na cukrzycę. Aby móc kierować auto do celów służbowych cukrzyk musi:
- przedstawić opinię specjalisty diabetologa;
- przeprowadzać regularne (maksymalnie co 3 lata, ale w przypadku insulinoterapii corocznie) kontrolne badania lekarskie;
-wykazać się pełną świadomością ryzyka hipoglikemii, w szczególności zagrożenia utratą przytomności;
- regularnie monitorować stężenie glukozy we krwi, przynajmniej dwa razy dziennie oraz w porach dnia związanych z kierowaniem pojazdem;
- udokumentować prowadzone leczenie (konieczne zaświadczenie lekarza prowadzącego).

Dotychczasowe zaświadczenia nie tracą ważności

Dotychczasowe badania zachowują ważność i dopiero kierując pracownika ponownie na badanie (przed upływem ważności obecnych), lub zatrudniając nowego pracownika czy zleceniobiorcę (podstawa prawna wykonywania pracy nie ma w tym wypadku znaczenia) trzeba będzie uwzględnić fakt korzystania przez niego z samochodu.
Podstawa prawna:
- rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami z 15 kwietnia 2011 r. (DzU nr 88, poz. 503).
Zobacz serwis:
Kadry i płace » Uprawnienia i kwalifikacje pracownika
Kadry i płace » BHP » Badania lekarskie

POLECAMY

KOMENTARZE