Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Plus Minus

Pamięć o zbrodni na lwowskich profesorach

Archiwum
4 lipca 1941 r. nad ranem na Wzgórzach Wuleckich Niemcy zamordowali profesorów lwowskich uczelni. Była to częœć rozprawy z polskimi elitami
Opodatkowaniu podlegajš wszelkiego rodzaju dochody z wyjštkiem tych, które na podstawie przepisów ustawy o PIT sš wolne od podatku dochodowego (art. 9 ust. 1 ustawy o PIT). Od poczštku obowišzywania ustawy jej przepisy wyrażajš ogólnš zasadę, że wolne od podatku dochodowego sš odszkodowania. Jednak nie wszystkie i nie zawsze.

Okreœlone w innych przepisach

Wolne od podatku sš zatem odszkodowania lub zadoœćuczynienia, których wysokoœć lub zasady ustalenia wynikajš wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. Przepisy ustalajšce wysokoœć i zasady wypłacania odszkodowań sš okreœlone przykładowo w:
- ustawie – prawo ochrony œrodowiska (np. odszkodowanie z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomoœci w zwišzku z ochronš zasobów œrodowiska),- ustawie o gospodarce nieruchomoœciami (np. odszkodowani...
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL