Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kraj

Zgromadzenie narodowe z okazji rozpoczęcia prezydencji

AFP
Premier Węgier Viktor Orban przekazał oficjalnie szefowi polskiego rzšdu Donaldowi Tuskowi przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej
Dał mu przy tym flagę UE oraz pałeczkę sztafetowš. Uroczystoœć odbyła się w Warszawie w kancelarii premiera. Orban symbolicznie podarował Tuskowi również beczkę tokaju. Podkreœlił, że wina węgierskie nie odbiegajš w tej chwili od najbardziej renomowanych win francuskich, włoskich czy hiszpańskich. - Dowodem na to niech będzie fakt, że podjęliœmy decyzję, że głównym winem polskiej prezydencji będzie wino węgierskie. Robimy to nie z uprzejmoœci, bo przecież nasi goœcie, uczestnicy polityki europejskiej w trakcie prezydencji będš nas oceniali także pod kštem tego, jak traktujemy naszych goœci w Polsce, czy uczestników rozmów w Brukseli. Gdyby to było złe wino, drogi Viktorze, to w życiu byœmy nie zaryzykowali - powiedział.
- Zgodnie z przysłowiem, ponieważ jesteœmy i od bitki, i od wypitki, mam dla ciebie szablę. Wiem, że pewnie z reguły dostajecie od Polaków szable, a my się cieszymy, że dostajemy od was z reguły wino i błagam - nigdy odwrotnie - żartował Tusk. Premier nie szczędził goœciowi komplementów. - To także dla Polaków powód do satysfakcji i dumy, że nasi tradycyjni najbliżsi przyjaciele, przysłowiowi przyjaciele w Europie, sprawowali tę prezydencję w bardzo trudnym czasie właœciwie bezbłędnie - oœwiadczył. - Węgry nie mogłyby być wolnym krajem, nie bylibyœmy wyzwoleni z komunizmu, gdyby nie Polacy - odwzajemniał się Orban.

"Wielki dzień"

Wczeœniej z okazji objęcia przewodnictwa w Radzie UE zwołano dziœ Zgromadzenie Narodowe. Rozpoczęło się ono odœpiewaniem polskiego hymnu. Następnie odegrano hymn Unii Europejskiej W uroczystym zgromadzeniu udział wzięli prezydent Bronisław Komorowski, marszałkowie Sejmu i Senatu Grzegorz Schetyna i Bogdan Borusewicz, premier Donald Tusk i członkowie rzšdu. Głos zabrali marszałkowie oraz prezydent Komorowski. Schetyna mówił: "dziœ jest wielki dzień, o którym pokolenia Polaków marzyły i œniły". - Dzisiaj my kończymy tę drogę, drogę wolnej Polski, która obejmuje przewodnictwo, która jest w wolnej Europie, która prowadzi prezydencję, prowadzi zjednoczonš Europę - zaznaczył marszałek Sejmu. - Naszym celem jest silna Polska w silnej Europie - mówił prezydent. - Ufam, że polska prezydencja nie będzie przedmiotem gry politycznej - oœwiadczył Borusewicz. Wyraził też nadzieję, że nadchodzšca kampania wyborcza do Sejmu i Senatu "nie przybierze formy, która osłabi wizerunek Polski". - Wierzę, że wszyscy wniosš swój wkład w umocnienie pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Albowiem następnš takš szansę będziemy mieli dopiero za kilkanaœcie lat - podkreœlił. Wyemitowane też zostały przesłania szefa Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka oraz przewodniczšcego węgierskiego parlamentu Laszlo Koevera. Węgry sprawowały prezydencję przez pierwsze półrocze 2011 roku.

Dekoracje w Sejmie

Szef PE ocenił, że zadania polskiej prezydencji sš wysoko oceniane w PE. - Walka z kryzysem, wieloletni budżet, wspólny rynek, wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony i bezpieczeństwo energetyczne, a wreszcie rozszerzenie Unii, południowi i wschodni sšsiedzi - to bardzo trafne wybory - mówił. Z okazji prezydencji gmach parlamentu, sala plenarna Sejmu oraz hol sejmowy udekorowane zostały flagami Polski, UE oraz państw członkowskich. W holu głównym będzie można również obejrzeć oryginały Traktatu Akcesyjnego Polski do UE oraz Traktatu z Lizbony.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL