Emerytura pomostowa dla górników

aktualizacja: 09.06.2011, 01:52

Prawo do emerytury pomostowej mają górnicy, którzy swoją pracę wykonywali na pełnym etacie co najmniej przez 15 lat oraz osiągnęli wiek emerytalny wynoszący 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna)

REDAKCJA POLECA
07.05.2015
Praca w warunkach szczególnych: kiedy uzyskamy wcześniejszą emeryturę
kariera
Jak przekonać szefa do awansu?
Aby uzyskać prawo do tej emerytury, muszą również spełnić pozostałe warunki wymagane do przyznania tego świadczenia na ogólnych zasadach.
Odrębna możliwość uzyskania emerytury pomostowej została przewidziana dla osób, które przez odpowiednio długi okres wykonywały prace górnicze, o których mowa w art. 50c ust. 1 ustawy emerytalnej. Chodzi m.in. o prace:
Górnicy mogą nabyć prawo do emerytury pomostowej (na  podstawie art. 11 ustawy), jeśli wymienione prace wykonywali na  pełnym etacie co najmniej przez 15 lat oraz osiągnęli wiek emerytalny wynoszący 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna).
Ponadto, aby uzyskać prawo do emerytury pomostowej, muszą spełnić pozostałe warunki wymagane do przyznania tego świadczenia na ogólnych zasadach, tj.:
Przykład
Ubezpieczony (urodzony w sierpniu 1951 r.) jest zatrudniony przy pracach górniczych w kopalni węgla kamiennego nieprzerwanie od 1 stycznia 1995 r.
Ogółem udowodnił 30-letni staż ubezpieczeniowy. Ustalając wymagany do przyznania emerytury pomostowejstaż pracy górniczej,ZUS zaliczy ubezpieczonemu również okres zatrudnienia w kopalni przed 2009 r.
Tak więc po ukończeniu 60 lat w sierpniu 2011 r. oraz rozwiązaniu stosunku pracy będzie mógł nabyć prawo do emerytury pomostowej.
Uwaga!
Ustalając co najmniej 15-letni staż pracy górniczej wymienionej w art. 50c ust. 1 ustawy emerytalnej, ZUS zalicza zarówno okresy wykonywania tej pracy przed 1 stycznia 2009 r., jak i po 31 grudnia 2008 r.
Czytaj też:
 
Zobacz cały Kodeks emerytalny

POLECAMY

KOMENTARZE