Poradniki

Szczególne warunki pracy to wcześniejsza emerytura

www.sxc.hu
Osoby zatrudnione w szczególnych warunkach, a także twórcy, artyści i kolejarze, którzy do końca 2008 r. nie ukończyli obniżonego wieku emerytalnego, po ukończeniu tego wieku mogą nabyć wcześniejsze uprawnienia emerytalne
Taka możliwość przysługuje im jednak tylko wtedy, gdy wymagany przepisami staż udowodnili na 1 stycznia 1999 r. Zasadą jest, że osoby urodzone po 1948 r., które zamierzają przejść na wcześniejszą emeryturę, musiały spełnić wymagane przepisami warunki do 31 grudnia 2008 r. Taki wymóg obowiązuje przy emeryturze pracowniczej, emeryturze z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, emeryturze z tytułu wykonywania działalności twórczej lub artystycznej, emeryturze kolejowej, a także emeryturze z Karty nauczyciela.
Przepisy przewidują jednak wyjątek od tej zasady. Wcześniejsza emerytura może zostać przyznana (na podstawie art. 184 ustawy emerytalnej) również takim osobom, które do 31 grudnia 2008 r. nie ukończyły obniżonego wieku emerytalnego, a wiek ten ukończyły (ukończą) dopiero po tej dacie (w 2009 r. lub później). Chodzi o wcześniejszy wiek emerytalny przewidziany dla: W zamian za odstępstwo od zasady, że wcześniejszy wiek emerytalny musi być ukończony do końca 2008 r., przepisy przewidują inne bardzo rygorystyczne wymogi. Otóż osoby zamierzające przejść na wcześniejszą emeryturę na omawianych zasadach muszą: Tak więc uprawnienia na  podstawie art. 184 ustawy emerytalnej mogą nabyć osoby, które przed 1 stycznia 1999 r. wykonywały przez odpowiedni okres czasu zatrudnienie w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, działalność twórczą lub artystyczną, pracę górniczą lub pracę kolejową. Wymagany okres wykonywania takiego zatrudnienia do końca 1998 r. jest zróżnicowany w zależności od rodzaju pracy i wynosi: Ustalając, czy osoby wykonujące pracę górniczą posiadają przynajmniej pięcioletni okres takiej pracy, wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, ZUS uwzględnia tylko okresy przebyte do końca 1998 r. Z kolei przy ustalaniu, o ile może być obniżony wiek emerytalny z tytułu wykonywania takiej pracy, uwzględniane są nie tylko okresy pracy górniczej przebyte przed 1 stycznia 1999 r., ale również te, które miały miejsce po 1998 roku. Zobacz  pozostałe artykuły w Kodeksie emerytalnym      
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL