Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Spór o in vitro

SLD: apel o przyjęcie in vitro i zwišzków partnerskich

Politycy SLD zaapelowali do liderów PO, by Sejm jeszcze w tejkadencji uchwalił ustawy o in vitro i zwišzkach partnerskich. In vitro, bez refundacji - dowyborów, zwišzki partnerskie zaraz po - odpowiada poseł Platformy Krzysztof Tyszkiewicz.
Politycy Sojuszu przytoczyli na pištkowej konferencji prasowej wypowiedzi premiera Donalda Tuska i innych polityków PO, które - ich zdaniem - oznaczajš, że Platforma nie ma jednolitego stanowiska w sprawie in vitro. "In vitro nie może być ekskluzywnym przywilejem ludzi zamożnych. Kto to powiedział? Premier Donald Tusk, 26 listopada 2008 roku. "In vitro w Polsce jest dostępne tylko dla bogatych. Chcę, żeby to się zmieniło" - Ewa Kopacz, 27 paŸdziernika 2010 r. "Rzšd znajdzie pienišdze na finansowanie in vitro. To nie sš duże kwoty - minister finansów Jacek Rostowski, 6 lipca 2010 rok" - cytował szef biura medialnego Sojuszu Łukasz Naczas. Wypowiedzi te politycy SLD zestawili z czwartkowymi słowami premiera: "Nie stać nas jeszcze na finansowanie procedury in vitro - setki milionów, jeœli nie miliardy trzeba zapewnić na finansowanie tych procedur".
Zdaniem b. ministra zdrowia Marka Balickiego, wypowiedzi te œwiadczš o tym, że PO "od poczštku tej kadencji kluczy i kombinuje w sprawie in vitro". - Raz mówi, że trzeba to uregulować, że można to finansować, składa postulaty sama do siebie, po czym ich nie realizuje. Można powiedzieć, że w sprawach in vitro w słowach Platforma różni się od PiS, natomiast w czynach robi tak samo - ocenił Balicki. Według niego również, premier, szacujšc koszty refundacji in vitro na setki milionów, czy miliardy złotych, "kłamał i wprowadził opinię publicznš w błšd". Jak mówił, wydatki publiczne na finansowanie zapłodnienia pozaustrojowego to "kilkadziesišt - maksymalnie sto kilkadziesišt milionów" złotych. - My już nie apelujemy do pana premiera, a domagamy się realizacji - po pierwsze mšdrej ustawy o in vitro, a po drugie - finansowania go ze œrodków publicznych tak, żeby wszyscy, nie tylko ci najbogatsi, mieli dostęp do tej metody leczenia - zaznaczył Balicki. W Sejmie trwajš obecnie prace m.in. nad dwoma projektami, które w sprawie in vitro złożył klub Sojuszu. Dopuszczajš one tworzenie wielu ludzkich zarodków i zamrażanie ich oraz finansowanie zapłodnienia pozaustrojowego ze œrodków NFZ. Politycy Sojuszu przypomnieli też niektóre wypowiedzi liderów i posłów PO na temat zwišzków partnerskich. - Jestem przeciwnikiem zwišzków homoseksualnych, bo za tym szedłby postulat adopcji przez takie pary dzieci, a na to nigdy nie mógłbym się zgodzić. Obyczajowo jestem doœć konserwatywny - Grzegorz Schetyna, 2008 rok. - Zwišzek homoseksualny nie jest pożšdanš normš prawnš, która powinna być wspierana przez państwo - premier Donald Tusk, 2004 rok - cytował Naczas. W opinii wiceszefowej Sojuszu Katarzyny Piekarskiej, w czwartek "okazało się jednak", że projekt SLD w tej sprawie jest dobry, a zwišzki partnerskie "to materia, którš należy uregulować". - Ale, jak powiedział pan premier, Platforma zajmie się niš dopiero w następnej kadencji Sejmu. Platforma trudnych projektów, trudnych tematów unika, więc postrzegamy to tylko jako takie obiecanki-cacanki - oceniła Piekarska. Jak dodała, jeżeli projekt Sojuszu rzeczywiœcie zdaniem PO jest dobry, niech Sejm zajmie się nim jeszcze w tej kadencji. "Jeżeli PO ma czyste intencje w tej sprawie, to projekt jest złożony i proszę skierować go do pierwszego czytania, panie marszałku" - zaapelowała Piekarska. Tusk powiedział w czwartek, że projekt ustawy autorstwa SLD o zwišzkach partnerskich można "wzišć na tapetę" jako jeden z pierwszych projektów w przyszłej kadencji Sejmu. Daje on m.in. możliwoœć zawierania zwišzków partnerskich przez osoby tej samej płci, prawo do wspólnoty majštkowej, wspólne opodatkowanie i dziedziczenie po zmarłym partnerze. Rzecznik klubu PO Krzysztof Tyszkiewicz powiedział, że Platforma chce najpierw uregulować wszelkie kwestie prawne dotyczšce stosowania w Polsce in vitro. - Mamy nadzieję, że do końca tej kadencji uda się znaleŸć kompromis i uchwalić ustawę o in vitro. Jeżeli chodzi o finansowanie, to trzeba przeprowadzić najpierw dogłębnš analizę kosztów tych zabiegów. Dopóki nie uregulujemy prawnie podstaw in vitro, to trudno jest mówić o kosztach - zaznaczył. W sprawie zwišzków partnerskich z kolei - według Tyszkiewicza - PO nie chce, by w trakcie jesiennych wyborów parlamentarnych rozpętała się wokół nich "wojna polityczna". - Uważamy, że tę sprawę należy uregulować i chcemy jš uregulować, ale również na zasadzie kompromisu i dlatego uważamy, że trzeba to zrobić zaraz po wyborach - wyjaœnił poseł PO.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL