Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zwišzki partnerskie

Niesiołowski o adopcji przez gejów: dziecko to nie zabwaka

Stefan Niesiołowski
Fotorzepa, Darek Golik
Wicemarszałek Sejmu Stefan Niesiołowski zgadza się z Jarosławem Gowinem, który chce zrobić wszystko, by zablokować ustawę o zwišzkach partnerskich
- Jarosław Gowin ma rację. Na końcu o to chodzi - chodzi oczywiœcie o adopcję dzieci i o promocję, propagandę natrętnš, bardzo agresywnš homoseksualizmu - mówił Niesiołowski w Radiu Zet. - Nie wykluczam poparcia niektórych zapisów, natomiast, co do zasady: rodzina to jest kobieta i mężczyzna, a dziecko nie jest zabawkš, że mogš sobie dwie lesbijki adoptować dziecko, czy dwóch homoseksualistów. To może to dziecko by zapytali, czy chce słyszeć od kolegów "czy masz tatusia i mamusię, czy dwóch tatusiów?". Projekt ustawy autorstwa SLD daje możliwoœć zawierania zwišzków partnerskich przez osoby tej samej płci, prawo do wspólnoty majštkowej, wspólne opodatkowanie i dziedziczenie po zmarłym partnerze. Projekt Sojuszu powstał we współpracy m.in. z działaczami Kampanii przeciw Homofobii. Oparty jest na rozwišzaniach francuskich. Tam osoby zarówno tej samej, jak i różnej płci majš prawo zawierania specjalnych umów cywilnych, tzw. PACS ("Pacte civil de solidarite" - "Paktu Solidarnoœci"). Zwišzek partnerski zawierany byłby w formie pisemnej w obecnoœci notariusza, a następne zgłaszany kierownikowi urzędu stanu cywilnego. O jego wygaœnięciu miałaby decydować œmierć któregoœ z partnerów lub złożenie wspólnego oœwiadczenia o rozwišzaniu umowy o zawarciu zwišzku. Gdyby na zakończenie zwišzku zdecydowała się tylko jedna ze stron, wówczas umowa w sprawie jego zawarcia traciłaby ważnoœć po upływie 6 miesięcy od daty złożenia przez niš takiego oœwiadczenia.
Projekt SLD zawiera też kilka warunków, pod którymi można byłoby zawierać umowy o zwišzkach partnerskich. Osoby, które zdecydujš się na to, muszš m.in. mieć ukończone 18 lat i nie pozostawać w zwišzku małżeńskim lub zwišzku partnerskim z innš osobš. Ponadto umowy takiej nie miałyby też prawa - zgodnie z propozycjami SLD - zawierać osoby m.in.: całkowicie ubezwłasnowolnione; rodzeństwo lub krewni w prostej linii. Zgodnie z projektem Sojuszu, osoby pozostajšce w zwišzku partnerskim miałyby m.in. możliwoœć posiadania wspólnoty majštkowej, wspólnego opodatkowania i odmowy zeznań przeciwko partnerowi. Przysługiwałoby im też prawo do pochowania zmarłego partnera i dziedziczenia w pierwszej kolejnoœci majštku po nim, a także starania się o rentę po zmarłym. Partner miałby również, w razie œmierci drugiego z partnerów, możliwoœć starania się o prawo do przejęcia po nim umowy najmu mieszkania.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL