Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Społeczeństwo

Donald Tusk: projekt o zwišzkach partnerskich po wyborach

Projekt Sojuszu powstał we współpracy m.in. z działaczami Kampanii przeciw Homofobii. Oparty jest na rozwišzaniach francuskich. Tam osoby zarówno tej samej, jak i różnej płci majš prawo zawierania specjalnych umów cywilnych
Fotorzepa, Roman Bosiacki
Projekt SLD o zwišzkach partnerskich. Gowin jest na "nie", Kidawa-Błońska na "tak", a premier czeka do wyborów. Tak działa PO - mówiš eksperci

Kidawa-Błońska: projekt gwarantuje podstawowe prawa

Wiceprzewodniczšca klubu PO Małgorzata Kidawa-Błońska powiedziała, że popiera niektóre propozycje zawarte w projekcie ustawy autorstwa SLD, który daje możliwoœć zawierania zwišzków partnerskich przez osoby tej samej płci, prawo do wspólnoty majštkowej, wspólne opodatkowanie i dziedziczenie po zmarłym partnerze. Jej zdaniem celem tego projektu nie jest  legalizacja małżeństw homoseksualnych, ale zagwarantowanie ludziom żyjšcym w takich zwišzkach podstawowych praw. - Każdy z nas ma prawo zadecydować, kto będzie posiadał wiedzę o naszym stanie zdrowia lub zdecyduje o tym jak i gdzie zostaniemy pochowani. Nie zawsze jest tak, że to właœnie z rodzinš mamy najlepsze układy. Mamy prawo przekazać swój majštek osobie, którš darzymy zaufaniem, z która wišże nas uczucie - oceniła posłanka. Kidawa-Błońska przyznaje, że w Platformie sš różne zdania na ten temat, chociaż klub PO formalnie jeszcze o tym nie dyskutował. - O tym trzeba rozmawiać, trzeba znaleŸć punkty wspólne. Sšdzę, że w wielu kwestiach się zgodzimy - stwierdziła.

Tusk: zajmiemy się tym. Zaraz po wyborach

Premier Donald Tusk uważa, że projekt ustawy o zwišzkach partnerskich można "wzišć na tapetę" jako jeden z pierwszych projektów w przyszłej kadencji Sejmu. - Jeżeli chodzi o zwišzki partnerskie, ja jestem gotowy do dyskusji w tej kwestii. Nie chciałbym, żeby ona była takš "wrzutkš wyborczš" ze strony niektórych. Chyba nie będzie piekła, jeżeli damy sobie kilka miesięcy czasu, aby te kwestie spokojnie i precyzyjnie uregulować. Dzisiaj w Sejmie mamy około 200 ustaw, które już czekajš na głosowanie, a mamy kilka posiedzeń do końca tej kadencji - powiedział Tusk.

Gowin: Nigdy tego nie zaakceptuję

Zdaniem wiceszefa klubu PO, projekt SLD to próba wprowadzenia tylnymi drzwiami legalizacji małżeństw homoseksualnych. - Zwolennicy takich małżeństw nigdy na mój głos nie mogš liczyć - mówił Gowin. O stanowisku Donalda Tuska mówił, że być może premier jest gotowy do dyskusji o legalizacji zwišzków partnerskich, ale on nie. - Platforma jest partiš w sprawach œwiatopoglšdowych pluralistycznš. Jestem przekonany, że liczba posłów Platformy, którzy będš podzielali moje podejœcie, wystarczy do tego, żeby ten projekt zablokowa - zaznaczył poseł.

Eksperci: gra na dwóch fortepianach

Politolog Rafał Chwedoruk zwraca uwagę, że podziały kulturowe i œwiatopoglšdowe sš wielkim problemem PO. Jego zdaniem jest to jednak przede wszystkim problem ze względu na poglšdy nie tyle samych polityków tej partii, co ich wyborców. - PO jest dużo bardziej konserwatywna, niż większoœć osób głosujšcych na niš. Stšd Platforma skazana jest na balansowanie między obietnicami kierowanymi ku wyborcom bardziej liberalnym œwiatopoglšdowo, a dużo bardziej konserwatywnym własnym zapleczem partyjnym, czy też pozytywnymi relacjami z hierarchami Koœcioła katolickiego - podkreœlił Chwedoruk. Według politologa "ta gra na dwóch fortepianach w kwestiach kulturowych była, jest i długo będzie znakiem rozpoznawczym partii Donalda Tuska". - To co PO ratuje, to fakt, że te spory kulturowe nie sš teraz tak silne w Polsce, jak były jeszcze na poczštku transformacji ustrojowej - dodał. Chwedoruk zaznaczył, że dopóki PO ma takie dziwaczne usytuowanie, to może spać spokojnie. Dlatego ekspert spodziewa się kontynuacji taktyki polegajšcej na tym, że gdy pojawia się jakiœ problem natury œwiatopoglšdowej i jakiœ działacz wyjdzie przed szereg, to natychmiast pojawia się tonujšca wszystko wypowiedŸ szefa rzšdu. - PO zbyt dużo osišgnęła tym sposobem, by w imię sporów kulturowych ryzykować swój sukces - ocenił. Projekt ustawy autorstwa SLD daje możliwoœć zawierania zwišzków partnerskich przez osoby tej samej płci, prawo do wspólnoty majštkowej, wspólne opodatkowanie i dziedziczenie po zmarłym partnerze. Projekt Sojuszu powstał we współpracy m.in. z działaczami Kampanii przeciw Homofobii. Oparty jest na rozwišzaniach francuskich. Tam osoby zarówno tej samej, jak i różnej płci majš prawo zawierania specjalnych umów cywilnych, tzw. PACS ("Pacte civil de solidarite" - "Paktu Solidarnoœci"). Zwišzek partnerski zawierany byłby w formie pisemnej w obecnoœci notariusza, a następne zgłaszany kierownikowi urzędu stanu cywilnego. O jego wygaœnięciu miałaby decydować œmierć któregoœ z partnerów lub złożenie wspólnego oœwiadczenia o rozwišzaniu umowy o zawarciu zwišzku. Gdyby na zakończenie zwišzku zdecydowała się tylko jedna ze stron, wówczas umowa w sprawie jego zawarcia traciłaby ważnoœć po upływie 6 miesięcy od daty złożenia przez niš takiego oœwiadczenia. Projekt SLD zawiera też kilka warunków, pod którymi można byłoby zawierać umowy o zwišzkach partnerskich. Osoby, które zdecydujš się na to, muszš m.in. mieć ukończone 18 lat i nie pozostawać w zwišzku małżeńskim lub zwišzku partnerskim z innš osobš. Ponadto umowy takiej nie miałyby też prawa - zgodnie z propozycjami SLD - zawierać osoby m.in.: całkowicie ubezwłasnowolnione; rodzeństwo lub krewni w prostej linii.  
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL