Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy 10 czy 14 dni

aktualizacja: 31.05.2011, 03:25
Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy 10 czy 14 dni
Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy 10 czy 14 dni
Foto: www.sxc.hu

Konsumenci są szczególnie chronieni w przypadku zawarcia umowy z przedsiębiorcą poza jego lokalem lub przy użyciu telefonu bądź Internetu. Dodatkowe przepisy odnoszą się do umów bankowych i ubezpieczeniowych

Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (DzU z 2000 r. nr 22, poz. 271 ze zm.) reguluje m.in. kwestię zawierania umów na odległość.

W myśl art. 6 z takim porozumieniem będziemy mieli do czynienia, gdy zostanie ono zawarte z konsumentem bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w tym np. drukowanego lub elektronicznego formularza zamówienia (niezaadresowanego lub zaadresowanego), listu seryjnego w postaci drukowanej lub elektronicznej, reklamy prasowej z wydrukowanym formularzem zamówienia, reklamy w postaci elektronicznej, katalogu, telefonu, telefaksu, radia, telewizji, automatycznego urządzenia wywołującego, wizjofonu, wideotekstu lub poczty elektronicznej.

Ogólna reguła

Klient jest chroniony przed skutkami tak zawartej umowy, mając pewien czas na odstąpienie od niej. Ustawodawca uznał, że konsument, który podejmuje decyzję np. w czasie rozmowy telefonicznej prowadzonej z konsultantem, powinien mieć  czas na przemyślenie i ewentualną zmianę decyzji. Dlatego  od tak zawartej umowy ma prawo odstąpić w ciągu dziesięciu dni, bez potrzeby tłumaczenia się.  Może to  zrobić bez podawania przyczyny.Strony powinny zwrócić to, co sobie świadczyły, w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Przedsiębiorca nie ma prawa zastrzec, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy.Jeżeli dokonał on jakichkolwiek przedpłat na rzecz firmy, należą się od nich odsetki ustawowe od daty ich dokonania. Dziesięciodniowy termin liczony jest od dnia wydania konsumentowi rzeczy, a gdy umowa dotyczyła świadczenia usługi, to od dnia jej zawarcia.

Żródło: Rzeczpospolita

Żadna część jak i całość utworów zawartych w dzienniku nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętę digitalizację, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Gremi Business Communication. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Gremi Business Communication lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami "Regulaminu korzystania z artykułów prasowych". Formularz zamówienia można pobrać na stronie www.rp.pl/licencja.

POLECAMY

KOMENTARZE