Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Społeczeństwo

Raport: mężczyźni pracujš dłużej, ciężej i pod presjš

Ojcowie często pragnš mieć więcej czasu dla rodziny, ale nie chcš pogarszać jej warunków życia – mówiš eksperci
Fotorzepa, Dariusz Gorajski Dariusz Gorajski
Mężczyznom łatwiej zdobyć pracę i więcej zarabiajš. Ale to pułapka: pracujš dłużej, ciężej i pod presjš
To wniosek z raportu opracowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Eksperci w 2009 r. sprawdzali, jak mężczyŸni i kobiety łšczš swoje życie zawodowe z  rodzinnym. Z opublikowanej kilka dni temu analizy centrum dotyczšcej mężczyzn wynika, że zdecydowanie łatwiej im zdobyć pracę, gdy konkurujš o stanowisko z kobietš. Przeciętnie zarabiajš też znacznie więcej od kobiet (œrednio o 23 proc.) Jak wynika z raportu, czynnych zawodowo jest 58 proc. mężczyzn i 43 proc. kobiet. Ale łatwoœć znalezienia zatrudnienia i lepsza płaca majš swojš cenę. Pracodawcy sš œwiadomi, że skoro mężczyzna lepiej zarabia, to na nim w większym stopniu leży obowišzek utrzymania rodziny. Dlatego często to wykorzystujš .
Badani przez centrum mówili wręcz wprost o szantażu: „przyjšłem cię, więc pracuj, bo w kolejce na twoje miejsce czeka cała rzesza ludzi". – Rzadko  mówi się o konsekwencjach, jakie to rzekome uprzywilejowanie ma dla mężczyzn. Tak zdobyta praca to pułapka – komentuje Andrzej Tucholski, psycholog pracy. – Od pracodawcy mężczyzna dostaje jasny sygnał: po to ciebie zatrudniłem, żebyœ się w pełni poœwięcał na rzecz firmy. Efekt? Jak wynika z badań CRZL tygodniowo mężczyŸni poœwięcajš na pracę 41,6 godziny, czyli o cztery godziny więcej niż kobiety. – Wszystkie badania pokazujš, że Polacy pracujš znacznie dłużej, niż to wynika z ich umów – dodaje Tucholski. – Prowadzę zajęcia dla ojców i  gdy proszę ich, by wybrali zwierzę, które najbardziej ich przypomina, wybierajš konia – opowiada Michał Wroński, trener umiejętnoœci społecznych. – Mówiš, że sš jak konie pocišgowe – z klapkami na oczach cišgnš całš rodzinę na swoich barkach, każdego dnia, byle do przodu –tłumacz. Ale zastrzega: – Koń to też symbol trwałoœci, stabilnoœci i spokoju. Taka jest rola mężczyzn w naszym społeczeństwie. To według ekspertów wyczerpuje też mężczyzn psychicznie. 41,6 godz. pracował tygodniowo przeciętny mężczyzna w 2009 r. To o 4,5 godziny dłużej niż kobieta – Kiedyœ na pytanie „Jak się czujesz?" jeden z moich klientów odpowiedział: „Dziękuję, jako bankomat czuję się dobrze" – mówi Konrad Sobczyk, mediator rodzinny. – Coraz więcej ludzi chce odejœć od takiego stylu życia. Zaznacza, że nie jest to łatwe. Bowiem próba zmiany pracy wišże się często z pogorszeniem warunków życia całej rodziny. A nie każdy chce się z tym pogodzić. – O pozycji społecznej mężczyzny w Polsce często decyduje wysokoœć jego zarobków – tłumaczy Michał Wroński. – Bardzo trudno jest powiedzieć : nie pracuję już więcej, doœć zarobiłem. Mężczyzna sam zakłada sobie pętlę na szyję. To potwierdzajš badania CRZL. Wynika z nich, że w Polsce wartoœć pracy jest oceniana głównie przez pryzmat zarobków. Z analiz Centrum wynika też, że pracodawcy bardzo niechętnie reagujš, gdy mężczyzna chce wzišć zwolnienie np. na opiekę nad rodzinš. Tucholski dodaje, że kobieta, która chce wyjœć np. po dziecko do przedszkola, ma na to przyzwolenie społeczne. Może liczyć jeœli nie na wsparcie pracodawcy, to chociaż koleżanek. – Mężczyzna na takie zrozumienie kolegów w pracy liczyć nie może. Przecież każdy z nich jest w identycznej sytuacji – uważa Tucholski. – Nikt nie oczekuje od kobiet, że będš lekceważyły bycie matkami. Od mężczyzn oczekuje się, że będš zajmowali się pracš i zarabiali pienišdze. W sferze niedomówień pozostaje kwestia, że będš to robić kosztem życia rodzinnego. „Praca dla mężczyzn to powód do dumy, Ÿródło satysfakcji osobistej, często główne Ÿródło utrzymania rodziny, czym otwarcie się chwalš, mówišc o sobie jako o »fundamencie rodziny«" – piszš autorzy analizy i zwracajš uwagę, że „panowie niechętnie przyznajš się jednak do tego, że nagromadzenie obowišzków zawodowych często wywołuje u nich ogromny stres, frustracje, bezsennoœć i jest przyczynš problemów zdrowotnych". W Polsce mężczyŸni dożywajš przeciętnie 71 lat, kobiety 80. Do lekarza trafiajš, gdy sš znacznie bardziej chorzy niż kobiety: NFZ wyliczył niedawno, że ich leczenie jest dużo droższe. masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki s.szparkowska@rp.pl
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL