Mandat za zwiedzanie bez przewodnika

aktualizacja: 28.05.2011, 06:45
Foto: Fotorzepa, Rafał Guz rg Rafał Guz

Szkoła lub biuro podróży, organizując np. zieloną szkołę, musi zapewnić uczniom przewodnika po mieście. Nie ma tego obowiązku w wypadku lekcji w terenie

Trójmiasto, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Szczecin, Toruń, Warszawa i Wrocław – to miasta, które zgodnie z rozporządzeniem ministra sportu i turystyki, muszą być zwiedzane przez wycieczki z miejscowym przewodnikiem.
Trójmiasto, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Szczecin, Toruń, Warszawa i Wrocław – to miasta, które zgodnie z rozporządzeniem ministra sportu i turystyki, muszą być zwiedzane przez wycieczki z miejscowym przewodnikiem.
Trójmiasto, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Szczecin, Toruń, Warszawa i Wrocław – to miasta, które zgodnie z rozporządzeniem ministra sportu i turystyki, muszą być zwiedzane przez wycieczki z miejscowym przewodnikiem.
– Zorganizowanych grup liczących więcej niż dziesięć osób nie może po tych miastach oprowadzać nauczyciel w zastępstwie przewodnika miejskiego – mówi Elżbieta Fornela z gdańskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Potwierdza to Henryk Miłoszewski z toruńskiego oddziału PTTK.
– Zorganizowanych grup liczących więcej niż dziesięć osób nie może po tych miastach oprowadzać nauczyciel w zastępstwie przewodnika miejskiego – mówi Elżbieta Fornela z gdańskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Potwierdza to Henryk Miłoszewski z toruńskiego oddziału PTTK.
– Zorganizowanych grup liczących więcej niż dziesięć osób nie może po tych miastach oprowadzać nauczyciel w zastępstwie przewodnika miejskiego – mówi Elżbieta Fornela z gdańskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Potwierdza to Henryk Miłoszewski z toruńskiego oddziału PTTK.

Zwiedzanie czy lekcja

Jeśli uczniowie płacą nauczycielowi za przygotowanie wycieczki lub szkoła powierza całe przedsięwzięcie biuru turystycznemu, to obaj organizatorzy muszą przestrzegać ustawy o usługach turystycznych (DzU z 2004 r. nr 223, poz. 2268 ze zm.). W przeciwnym razie pedagog lub pilot wycieczki oferujący uczniom swoje usługi w niższej cenie niż przewodnik miejski może za oprowadzanie grupy po mieście dostać mandat.

Zwiedzanie czy lekcja

Jeśli uczniowie płacą nauczycielowi za przygotowanie wycieczki lub szkoła powierza całe przedsięwzięcie biuru turystycznemu, to obaj organizatorzy muszą przestrzegać ustawy o usługach turystycznych (DzU z 2004 r. nr 223, poz. 2268 ze zm.). W przeciwnym razie pedagog lub pilot wycieczki oferujący uczniom swoje usługi w niższej cenie niż przewodnik miejski może za oprowadzanie grupy po mieście dostać mandat.

Zwiedzanie czy lekcja

Jeśli uczniowie płacą nauczycielowi za przygotowanie wycieczki lub szkoła powierza całe przedsięwzięcie biuru turystycznemu, to obaj organizatorzy muszą przestrzegać ustawy o usługach turystycznych (DzU z 2004 r. nr 223, poz. 2268 ze zm.). W przeciwnym razie pedagog lub pilot wycieczki oferujący uczniom swoje usługi w niższej cenie niż przewodnik miejski może za oprowadzanie grupy po mieście dostać mandat.
– Ustawy o usługach turystycznych nie stosuje się do grup uczniów, z którymi nauczyciel wychodzi realizować lekcję w terenie. Tak jest np., gdy historyk idzie na krakowską starówkę, by pokazać styl architektoniczny – wyjaśnia Ewa Korzonek z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie. To właśnie wydziały turystyki urzędów marszałkowskich prowadzą szkolenia i egzaminy na przewodników miejskich.
– Ustawy o usługach turystycznych nie stosuje się do grup uczniów, z którymi nauczyciel wychodzi realizować lekcję w terenie. Tak jest np., gdy historyk idzie na krakowską starówkę, by pokazać styl architektoniczny – wyjaśnia Ewa Korzonek z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie. To właśnie wydziały turystyki urzędów marszałkowskich prowadzą szkolenia i egzaminy na przewodników miejskich.
– Ustawy o usługach turystycznych nie stosuje się do grup uczniów, z którymi nauczyciel wychodzi realizować lekcję w terenie. Tak jest np., gdy historyk idzie na krakowską starówkę, by pokazać styl architektoniczny – wyjaśnia Ewa Korzonek z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie. To właśnie wydziały turystyki urzędów marszałkowskich prowadzą szkolenia i egzaminy na przewodników miejskich.
Nauczyciel chcący realizować lekcję w terenie powinien zgłosić się do urzędu marszałkowskiego, który np. w Krakowie wydaje grupom specjalne zaświadczenie. W razie kontroli straży miejskiej pozwola ono rozwiać wszelkie wątpliwości. Tak samo jest w Lublinie i Toruniu. Z tym że w Lublinie najlepiej zwrócić się do miejscowego PTTK, który wydaje kartę wycieczki.
Nauczyciel chcący realizować lekcję w terenie powinien zgłosić się do urzędu marszałkowskiego, który np. w Krakowie wydaje grupom specjalne zaświadczenie. W razie kontroli straży miejskiej pozwola ono rozwiać wszelkie wątpliwości. Tak samo jest w Lublinie i Toruniu. Z tym że w Lublinie najlepiej zwrócić się do miejscowego PTTK, który wydaje kartę wycieczki.
Nauczyciel chcący realizować lekcję w terenie powinien zgłosić się do urzędu marszałkowskiego, który np. w Krakowie wydaje grupom specjalne zaświadczenie. W razie kontroli straży miejskiej pozwola ono rozwiać wszelkie wątpliwości. Tak samo jest w Lublinie i Toruniu. Z tym że w Lublinie najlepiej zwrócić się do miejscowego PTTK, który wydaje kartę wycieczki.
Przed zwiedzaniem konkretnego miasta warto dowiedzieć się w urzędzie marszałkowskim, co należy zrobić, aby podczas zwiedzania nie narazić się na mandat.
Przed zwiedzaniem konkretnego miasta warto dowiedzieć się w urzędzie marszałkowskim, co należy zrobić, aby podczas zwiedzania nie narazić się na mandat.
Przed zwiedzaniem konkretnego miasta warto dowiedzieć się w urzędzie marszałkowskim, co należy zrobić, aby podczas zwiedzania nie narazić się na mandat.
Wycieczki ma prawo kontrolować straż miejska.
Wycieczki ma prawo kontrolować straż miejska.
Wycieczki ma prawo kontrolować straż miejska.
– W Krakowie kontrole we współpracy ze strażą przeprowadzają urzędnicy upoważnieni przez marszałka małopolskiego – informuje Ewa Korzonek.
– W Krakowie kontrole we współpracy ze strażą przeprowadzają urzędnicy upoważnieni przez marszałka małopolskiego – informuje Ewa Korzonek.
– W Krakowie kontrole we współpracy ze strażą przeprowadzają urzędnicy upoważnieni przez marszałka małopolskiego – informuje Ewa Korzonek.
– Raczej nie nakładamy kar na wycieczki, nawet jeśli poruszają się bez przewodnika miejskiego. Dokładniej natomiast kontrolujemy osoby podszywające się pod licencjonowanych oprowadzaczy – mówi Marek Anioł, rzecznik prasowy Straży Miejskiej w Krakowie. Podobnie działają służby w Warszawie.
– Raczej nie nakładamy kar na wycieczki, nawet jeśli poruszają się bez przewodnika miejskiego. Dokładniej natomiast kontrolujemy osoby podszywające się pod licencjonowanych oprowadzaczy – mówi Marek Anioł, rzecznik prasowy Straży Miejskiej w Krakowie. Podobnie działają służby w Warszawie.
– Raczej nie nakładamy kar na wycieczki, nawet jeśli poruszają się bez przewodnika miejskiego. Dokładniej natomiast kontrolujemy osoby podszywające się pod licencjonowanych oprowadzaczy – mówi Marek Anioł, rzecznik prasowy Straży Miejskiej w Krakowie. Podobnie działają służby w Warszawie.

W górach nie ma przebacz

O ile strażnicy miejscy przymykają czasami oko na grupy poruszające się po mieście, o tyle służby w górach rygorystycznie sprawdzają, czy wycieczki mają przewodnika górskiego.

W górach nie ma przebacz

O ile strażnicy miejscy przymykają czasami oko na grupy poruszające się po mieście, o tyle służby w górach rygorystycznie sprawdzają, czy wycieczki mają przewodnika górskiego.

W górach nie ma przebacz

O ile strażnicy miejscy przymykają czasami oko na grupy poruszające się po mieście, o tyle służby w górach rygorystycznie sprawdzają, czy wycieczki mają przewodnika górskiego.
– Przed wejściem na teren parku narodowego każda większa grupa ma obowiązek wynajęcia przewodnika. Codziennie jednak spotykamy szkolne wycieczki na szlakach bez niego i karzemy za to – mówi Edward Wlazło, komendant Straży Tatrzańskiego Parku Narodowego. Zaznacza, że w górach strażnicy stosują dotkliwsze metody karania niefrasobliwych nauczycieli, bo zamiast nakładania mandatu wysyłają skargę do kuratorium oświaty.
– Przed wejściem na teren parku narodowego każda większa grupa ma obowiązek wynajęcia przewodnika. Codziennie jednak spotykamy szkolne wycieczki na szlakach bez niego i karzemy za to – mówi Edward Wlazło, komendant Straży Tatrzańskiego Parku Narodowego. Zaznacza, że w górach strażnicy stosują dotkliwsze metody karania niefrasobliwych nauczycieli, bo zamiast nakładania mandatu wysyłają skargę do kuratorium oświaty.
– Przed wejściem na teren parku narodowego każda większa grupa ma obowiązek wynajęcia przewodnika. Codziennie jednak spotykamy szkolne wycieczki na szlakach bez niego i karzemy za to – mówi Edward Wlazło, komendant Straży Tatrzańskiego Parku Narodowego. Zaznacza, że w górach strażnicy stosują dotkliwsze metody karania niefrasobliwych nauczycieli, bo zamiast nakładania mandatu wysyłają skargę do kuratorium oświaty.
masz pytanie, wyślij e-mail do autorki, k.nowosielska@rp.pl
masz pytanie, wyślij e-mail do autorki, k.nowosielska@rp.pl
masz pytanie, wyślij e-mail do autorki, k.nowosielska@rp.pl

Konieczne zgoda i uprawnienia

Rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu z 2001 roku w sprawie organizowania wycieczek przez szkoły i przedszkola (DzU nr 135, poz. 1516) wskazuje, że:

Konieczne zgoda i uprawnienia

Rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu z 2001 roku w sprawie organizowania wycieczek przez szkoły i przedszkola (DzU nr 135, poz. 1516) wskazuje, że:

Konieczne zgoda i uprawnienia

Rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu z 2001 roku w sprawie organizowania wycieczek przez szkoły i przedszkola (DzU nr 135, poz. 1516) wskazuje, że:
- krajoznawstwo i turystykę można organizować dla uczniów w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
- krajoznawstwo i turystykę można organizować dla uczniów w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
- krajoznawstwo i turystykę można organizować dla uczniów w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
- zgodę na organizację wycieczki wydaje dyrektor szkoły, który zawiadamia o tym organ prowadzący szkołę i kuratorium;
- zgodę na organizację wycieczki wydaje dyrektor szkoły, który zawiadamia o tym organ prowadzący szkołę i kuratorium;
- zgodę na organizację wycieczki wydaje dyrektor szkoły, który zawiadamia o tym organ prowadzący szkołę i kuratorium;
- dyrektor musi wyznaczyć kierownika wycieczki spośród nauczycieli lub innych osób mających ukończony kurs kierownika wycieczek lub przewodnika turystycznego;
- dyrektor musi wyznaczyć kierownika wycieczki spośród nauczycieli lub innych osób mających ukończony kurs kierownika wycieczek lub przewodnika turystycznego;
- dyrektor musi wyznaczyć kierownika wycieczki spośród nauczycieli lub innych osób mających ukończony kurs kierownika wycieczek lub przewodnika turystycznego;
- uczniowie muszą być na wycieczce ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, a podczas wyjazdu zagranicznego dodatkowo od kosztów leczenia.
- uczniowie muszą być na wycieczce ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, a podczas wyjazdu zagranicznego dodatkowo od kosztów leczenia.
- uczniowie muszą być na wycieczce ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, a podczas wyjazdu zagranicznego dodatkowo od kosztów leczenia.
 
 
 
Czytaj też:
Czytaj też:
Czytaj też:
Szkolne wycieczki na bakier z przepisami
Szkolne wycieczki na bakier z przepisami
Szkolne wycieczki na bakier z przepisami
 
 
 
Zobacz więcej:
Zobacz więcej:
Zobacz więcej:
Samorząd » Zadania » Oświata i edukacja
Samorząd » Zadania » Oświata i edukacja
Samorząd » Zadania » Oświata i edukacja
Komentarz dnia
Żródło: Rzeczpospolita

Żadna część jak i całość utworów zawartych w dzienniku nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętę digitalizację, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Gremi Media SA. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Gremi Media SA lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami "Regulaminu korzystania z artykułów prasowych" [Poprzednia wersja obowiązująca do 30.01.2017]. Formularz zamówienia można pobrać na stronie www.rp.pl/licencja.

POLECAMY

KOMENTARZE