Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Media i internet

W Polsce liczba internautów rośnie wolniej

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
W Polsce liczba internautów zwiększa się wolniej niż w poprzednich latach. W siłę rosnš multimedia i sklepy
Na  œwiecie z  sieci korzysta już prawie co trzeci człowiek (29 proc.). Łšcznie internautów jest więc ok.  2 miliardów –  podsumowuje w  swoim najnowszym raporcie Interactive Bureau Polska (IAB Polska). Gros internautów (42 proc.) mieszka w  Azji, ale największy odsetek ludzi (77 proc.) korzysta z  Internetu w  Ameryce Północnej. Liczba naszych internautów wynosi zaledwie  15,8 mln i  choć to ogromny skok w  cišgu  dziesięciu lat (w  2001 roku było ich  3,6 mln) tempo  jej wzrostu spada. W  porównaniu z  2009 rokiem liczba internautów wzrosła o  800 tys. (2 punkty procentowe), co oznacza małe spowolnienie tempa wzrostu w  stosunku do  lat ubiegłych, kiedy notowano wzrost  pięciopunktowy (w  roku  2009) lub  trzypunktowy (w  roku  2008) –  podaje Sławomir Pliszka, dyrektor ds. badań spółki Polskie Badania Internetu, współautor raportu. Szybszy przyrost internautów w  Polsce hamuje powolny rozwój infrastruktury dostępowej do  sieci oraz najstarsi Polacy, wœród których wielu nie daje się już przekonać do  korzystania z  sieci. Już rok temu Kuba Antoszewski z  MillwardBrown SMG/KRC, firmy, która przeprowadza badania NetTrack, podkreœlał, że w  Polsce o  tym, iż ktoœ nie ma Internetu, nie decyduje już wyłšcznie brak chęci, ale obiektywne przeszkody zwišzane z  cenš usług lub słabš infrastrukturš. –  Jeœli nie nastšpiš zmiany zwišzane ze zwiększeniem technicznej i  cenowej dostępnoœci Internetu, to trend w  postaci ok.  4 proc. wzrostu w  skali roku nie powinien ulec zasadniczej zmianie –  komentował.
Jak podaje teraz IAB Polska, w  ubiegłym roku w  Polsce dostęp do  sieci miało  63 proc. gospodarstw domowych. To o  ok.  5 proc. więcej niż rok wczeœniej. Wynik plasuje nas mniej więcej poœrodku krajów europejskich, przed  Czechami, Węgrami, Hiszpaniš, Portugališ czy Grecjš. Œrednia dla  27 państw Unii Europejskiej jest jednak wyższa, bo wynosi  70 proc. W  sieci dynamicznie rozwija się w  Polsce nie tylko reklama internetowa (w  ubiegłym roku wpływy z  niej wzrosły według IAB i  PwC o  15 proc., do  1,58 mld zł), ale i  e-commerce, dla którego ostatni rok był przełomowy. Jak podaje IAB Polska, liczba sklepów internetowych wynosi już dziœ w  Polsce ok.  10 tys., w  sieci kupuje  74 proc. internautów, a  przychody tego sektora będš w  tym roku rosły dwucyfrowo, bo udział zakupów online w  ogólnym wolumenie zakupów jest w  Polsce wcišż niski (2,5 proc. w  2010 r.). Ubiegły rok był też rokiem szybkiego upowszechniania się mediów w  Internecie –  rozrastały się serwisy oferujšce radio i  materiały telewizyjne w  sieci, ruszały nowe serwisy wideo na  żšdanie w  Internecie (z  Kinoplex.gazeta.pl ruszyła Agora, TVP uruchomiła serwis www.tvp.pl/vod). To m.in. skutek cišgłej poprawy jakoœci łšczy. Z  danych GUS wynika, że dostęp do  szerokopasmowego Internetu umożliwiajšcego komfortowe oglšdanie materiałów wideo w  Internecie ma już w  Polsce  90 proc. gospodarstw domowych z  dostępem do  sieci i  57 proc. wszystkich.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL