Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sztuka

Gdzieś na Saskiej Kępie

Maria Kiesner
Galeria Milano
Galeria Milano zaprasza na wystawę Marii Kiesner "Gdzieœ/Somewhere". Wernisaż odbędzie się jutro o godz. 19.00
Maria Kiesner znana jest z malarstwa architektury, szczególnie tej modernistycznej i socmodernistycznej. Interesujšce jš budowle stajš się głównymi bohaterami obrazów artystki oczyszczonych ze zbędnego sztafażu, obrazów pustych, ale jednoczeœnie monumentalnych. Na wystawie w Galerii Milano artystka zaprezentuje prace, które sš kontunuacjš jej artystycznych poszukiwań jednoczeœnie ukazujšc nowe wštki w obrazach autorki. Zobacz galerię zdjęć Tytuł wystawy "Gdzieœ/Somewhere" to antynomia odnoszšca się do nazwy poprzedniej prezentacji prac Kiesner w Milano w 2009 r. pt. "Nigdzie". Na wystawie tej artystka pokazała m.in. obrazy ukazujšce makiety projektów architektonicznych Katarzyny Kobro. Tym razem jednak malarka skupia się na konkretnych miejscach, chociaż swoim zwyczajem nie podpisuje przedstawianych budowli. Pozostawiajšc charakterystycznš dla twórczoœci autorki niedookreœlonoœć miejsc, wystawa odsyła jednak do konkretnych malowanych przez niš obiektów, choć nieco przekornie - "gdzieœ" nie odnosi się przecież do okreœlonej przestrzeni. Kiesner, z uwagš pochyla się nad architekturš, która w powszechnym ujęciu na niš nie zasługuje. Maluje budowle modernistyczne i socmodernistyczne, które na ogół funkcjonujš w społecznej œwiadomoœci jako architektura brzydka, psujšca miejski krajobraz. Tak było w przypadku słynnego "Brutala z Katowic" (dworca PKP), czy też warszawskiego kina W-Z, przykładów znakomitej architektury modernistycznej, które niedawno zniknęły z panoramy obu miast i w zasadzie, poza wšskim gronem fachowców, nikt się o te budynki nie upominał.
Problematykę znikania interesujšcej warszawskiej architektury pokazuje też internetowa mapa projektu "Tu było, tu stało" realizowanego przy Stowarzyszeniu MASŁAW, na której znalazło się wiele cennych budynków wyburzonych w Warszawie po 1989 r., będšcych także w obszarze zainteresowań Kiesner (prace przedstawiajšce Supersam, Stadion X-lecia, czy zakłady Cora). Nowymi motywami w malarstwie artystki pojawiajšcymi się w na wystawie sš socjalistyczne blokowiska (Osiedle za Żelaznš Bramš w Warszawie, katowickie osiedla), będšce znieksztaconymi realizacjami utopijnych modernistycznych wizji Le Corbusierowskiego „domu jako maszyny do mieszkania" Obrazy Kiesner to zapis jej architektonicznych fascynacji, które rozszerzajš się o nowe zagadnienia i obiekty. Nieustannie przewija się przez nie motyw znikania achitektury modernizmu z przestrzeni miejskiej ewokujšcy zagadnienie niedoceniania tych obiektów oraz zaniedbań temu towarzyszšcych. Choć budowle w obrazach Kiesner zawsze pozostajš w sferze bezczasowoœci i niedookreœlonoœci. Kurator: Patrycja Jastrzębska Organizator: Galeria Milano, Rondo Waszyngtona 2a, Warszawa
www.milano.arts.pl www.maslaw.org.pl Współpraca: Stowarzyszenie MASŁAW Wystawa czynna do 14 czerwca od pn. do pt. w godzinach: 11-19, w sobotę: 11-15   SASKA EXPO w Milano - już 4 czerwca "Tu było, tu stało", czyli o znikajšcej warszawskiej architekturze. Spotkanie i dyskusja Prezentacje: g. 16 Patrycja Jastrzębska - "Wokół projektu Tu było, tu stało i wystawy Marii Kiesner Gdzieœ/Somewhere g. 16.30 dr Paweł Brudek – Wyburzenia i dewastacja zabytków fortyfykacyjnych w Warszawie po 1989 r. g. 17.00 Artur Zalewski - "Kto może być uczestnikiem postępowania dotyczšcego budynków objętych ochronš konserwatorskš"? g. 17. 20 Karolina Tabak - "Luksusowa architektura mieszkaniowa lat 30. na Saskiej Kępie na tle architektury Warszawy" g. 18.00 Paweł Giergoń - "Problem z modernizmem w architekturze Warszawy w kontekœcie wyburzeń w latach 1989-2011" Dyskusja organizator: Stowarzyszenie MASŁAW, Galeria MILANO (partner)
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL