Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œwiat

Czy Deutsche Bahn zapłaci za transporty Hitlera?

AFP
Stowarzyszenie Pocišg Pamięci skarży niemieckie koleje do sšdów w Stanach Zjednoczonych
Korespondencja z Berlina Do amerykańskich sšdów wpłynš w czerwcu pozwy zbiorowe ofiar III Rzeszy, które do obozów koncentracyjnych przewoziły Deutsche Reichsbahn, ówczesne koleje państwowe. – W imieniu ofiar z Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii domagamy się odszkodowania w wysokoœci 445 milionów euro plus odsetki, co razem daje sumę 2 miliardów euro – powiedział wczoraj „Rz" Hans-Rüdiger Milow, przedstawiciel niemieckiego stowarzyszenia Pocišg Pamięci (Zug der Erinnerung).
Organizacja udowadnia od dawna, że niemieckie koleje zarobiły na transporcie ofiar III Rzeszy równowartoœć co najmniej 445 milionów euro, uzyskujšc od hitlerowskich władz 2 fenigi za osobę za każdy przejechany kilometr. Dzieci poniżej dziesięciu lat jechały za pół ceny, a poniżej czterech lat – za darmo. Pienišdze dla kolei pochodziły z konfiskaty mienia ofiar i dlatego – argumentuje stowarzyszenie – powinny do nich wrócić. Jak obliczyli pracownicy Pocišgu Pamięci, na deportacji polskich Żydów koleje zarobiły równowartoœć ponad 100 milionów euro, a na wywózce Polaków – między innymi z Zamojszczyzny w latach 1942 – 1943 – ponad 20 milionów. Na deportacji polskich Żydów koleje zarobiły równowartoœć 100 milionów euro Jednak w przygotowywanych w USA sprawach ofiary z Polski nie sš reprezentowane. – To wynik politycznego porozumienia Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie z kierownictwem koncernu Deutsche Bahn – tłumaczy Hans-Rüdiger Milow. Nie kryje pretensji do polskiej fundacji, że zgodziła się przyjšć symbolicznš sumę 2,5 miliona euro od niemieckich kolei tytułem dobrowolnej darowizny. – Działaliœmy z upoważnienia zwišzków ofiar III Rzeszy w Polsce – mówi Dariusz Pawłoœ, szef polskiej fundacji. Jego zdaniem nie ma żadnych gwarancji sukcesu pozwów zbiorowych w USA, zwłaszcza że pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Niemcami obowišzuje porozumienie o pokoju prawnym, zawarte niemal dziesięć lat temu, po odrzuceniu przez amerykańskie sšdy pozwów zbiorowych dotyczšcych roszczeń ofiar pracy niewolniczej i przymusowej w III Rzeszy. Niemcy zobowišzały się wtedy do wypłaty tym osobom na całym œwiecie 5 miliardów euro œwiadczeń z funduszy specjalnej fundacji Pamięć, Odpowiedzialnoœć i Przyszłoœć, zamykajšc sprawę odszkodowań. Przedstawiciele Pocišgu Pamięci nie kryjš, że w obecnej sytuacji dochodzenie roszczeń będzie niezwykle trudne. Sš jednak przekonani, że przyjmowanie od Deutsche Bahn „jałmużny" nie jest rozwišzaniem. Według nich niemieckie koleje zdecydowały się na taki krok wyłšcznie dlatego, że wchodzš na polski rynek i traktujš wydatek 2,5 miliona euro jako swego rodzaju reklamę. Tak czy inaczej, pienišdze te przeznaczone zostanš na programy pomocy dla żyjšcych jeszcze w Polsce 10 tysięcy ofiar III Rzeszy.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL