Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œwiat

Papież rozmawia z astronautami na orbicie

Nigdy głos papieski nie dotarł jeszcze tak daleko.
AFP
To był pierwszy taki telemost w historii. Benedykt XVI pytał, czy z kosmosu widać zagrożenia dla naszej planety
Nigdy głos papieski nie dotarł jeszcze tak daleko. W sobotę o 13.11 Benedykt XVI – zza biurka w bibliotece watykańskiej – połšczył się telemostem z 12-osobowš załogš Międzynarodowej Stacji Orbitalnej kršżšcej 400 km nad Ziemiš z szybkoœciš 27 tys. km na godzinę. Papież nazwał astronautów „odważnymi wysłannikami ludzkoœci, prowadzšcymi jš ku nowym możliwoœciom i granicom". Wyraził przekonanie, że patrzšc na Ziemię z orbity, doskonale pewnie widzš absurd wojen i zabijania. Spytał, jak nauka może wesprzeć wysiłki pokojowe. Amerykański astronauta Mark Kelly, mšż kongresmenki Gabrielle Glifford poważnie ranionej przez szaleńca w zamachu w Tucson w styczniu tego roku, powiedział, że ludzie zwykle walczš o surowce, a stacja orbitalna korzysta z energii słonecznej. Wyraził nadzieję, że jeœli uda się tę technologię rozwinšć i upowszechnić, zniknie jedna z przyczyn wojen.
Potem papież pytał, czy z kosmosu lepiej widać zagrożenia dla naturalnego œrodowiska człowieka i przyszłych pokoleń, przed którymi przestrzegajš naukowcy. Ronald Garan powiedział, że ze stacji widać „niewypowiedziane piękno naszej planety, ale też jej kruchoœć": „Atmosfera, która chroni życie przed próżniš kosmosu, wydaje się tak cienka jak kartka papieru. Ziemia zawieszona w czerni kosmosu jest kruchš, pięknš oazš wszechœwiata". To, że badania na stacji orbitalnej (m.in. promieniowania kosmicznego i nad antymateriš) sš efektem międzynarodowego wspólnego wysiłku, uznał za symbol, wskazówkę i Ÿródło nadziei na przyszłoœć. Takie właœnie przesłanie, o wspaniałych perspektywach i koniecznoœci międzynarodowej współpracy, astronauci skierowali do młodego pokolenia. Od chwili gdy Nikita Chruszczow oœwiadczył: „Nasi kosmonauci byli w niebie i nie widzieli tam żadnego Boga", minęło sporo czasu. Gdy Benedykt XVI spytał o duchowy wymiar eksploracji kosmosu, Włoch Roberto Vittori powiedział, że piękno Ziemi chwyta za serce i skłania do modlitwy „za mnie, za nasze rodziny, za naszš przyszłoœć". Drugi Włoch, Paolo Nespoli, do którego na pokładzie dotarła tragiczna wiadomoœć o œmierci matki, zapewnił, że w tych trudnych chwilach miał œwiadomoœć modlitw papieża i swoich bliskich. Benedykt XVI podziękował astronautom za rozmowę. Jak powiedział, pomogła mu i „wielu innym we wspólnej refleksji nad przyszłoœciš ludzkoœci". Papieża serdecznie rozbawił widok astronauty, który pod koniec łšczenia, wykorzystujšc stan nieważkoœci, majestatycznie uniósł się nad resztš załogi. Benedykt XVI jako symbol swego poparcia i udziału w tej misji podarował Vittoriemu przed wylotem medal z wytłoczonš scenš Stworzenie Człowieka przedstawionš przez Michała Anioła na fresku w Kaplicy Sykstyńskiej. Podczas konferencji prasowej watykański rzecznik ks. Federico Lombardi wyjaœnił, że telemost z papieżem był inicjatywš organizatorów misji kosmicznej, a Benedykt XVI, starajšc się iœć z duchem czasu, skorzystał z coraz wspanialszych możliwoœci komunikacyjnych (w Wielki Pištek 20.04.br. Benedykt XVI, poszukujšc nowych dróg komunikacji, jako pierwszy papież w historii odpowiadał w telewizji na pytania widzów). Stolica Apostolska nie od dziœ interesuje się kosmosem, o czym œwiadczy choćby istniejšce od 1576 r. watykańskie obserwatorium astronomiczne (obecnie w Castel Gandolfo i na Mount Graham w Arizonie). Papież Paweł VI oglšdał w telewizji lšdowanie i spacer człowieka na Księżycu, a potem wysłał astronautom poetycki telegram: „Chwała Bogu i czeœć wam, zdobywcom Księżyca, bladego œwiatła naszych nocy i snów. Przekażcie Księżycowi głos Ducha i hymn do Boga". We wrzeœniu tego roku ruszy wspólna strona internetowa Watykanu i Włoskiej Agencji Kosmicznej poœwięcona różnym aspektom kosmologii. Przekazywać będzie m.in. zdjęcia z kosmosu, efekty analiz materiałów przekazywanych przez sondy kosmiczne, a także refleksje natury teologiczno-filozoficznej.  
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL