Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Historia

Zainaugurowano działalność Cyfrowego Muzeum Narodowego

Pod adresem www.cyfrowe.mnw.art.pl rozpoczęło działalnoœć Cyfrowe Muzeum Narodowe - komputerowa baza danych warszawskiego Muzeum Narodowego
Pod adresem www.cyfrowe.mnw.art.pl rozpoczęło w czwartek działalnoœć Cyfrowe Muzeum Narodowe - komputerowa baza danych warszawskiego Muzeum Narodowego. Istniejšca baza danych liczšca ponad 400 tysięcy wpisów została powiększona o kolejne 40 tys. opisów. - Digitalizacja zbiorów w Muzeum Narodowym trwa od 20 lat, nie jest to działanie nowe - zwróciła uwagę na czwartkowej konferencji prasowej zastępca dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie, Lidia Karecka. Według niej, uzupełnianie inwentarza elektronicznego nie postępowałoby tak dynamicznie jak to miało miejsce, bez wsparcia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
- Czterokrotnie otrzymaliœmy dofinansowanie na ten cel w ramach programu "Zasoby cyfrowe. Priorytet2" - poinformowała Karecka. W ramach programu istniejšca baza danych Muzeum została powiększona o ponad 40 tys. opisów zabytków i ponad 1000 wizerunków cyfrowych. W bazie danych Muzeum znalazły się opisy m.in.: rycin Napoleona Ordy, Hirsza Leybowicza, Adolpha Menzla, Stefano della Belli, Honore Daumiera, Wenceslausa Hollara, Jacques'a Callota; rysunków Jana Matejki, Henryka Uziembły, Henryka, Gustawa i Ksawerego Pillatich, Chrystiana Breslauera, Hansa Thomy oraz zespołu fotografii i materiałów ikonograficznych dotyczšcych architektury polskiej i zabytków sztuki starożytnej, m.in. pozyskanych w ubiegłym roku zabytków z polskich wykopalisk w Sudanie. Komputerowa baza danych Muzeum Narodowego w Warszawie ma m.in. umożliwić historykom sztuki, kuratorom, badaczom i naukowcom przeprowadzanie zaawansowanych kwerend dotyczšcych zbiorów muzeum. Portal Cyfrowego Muzeum Narodowego wykorzystuje platformę dMuseion, czyli kompleksowe oprogramowanie do budowy muzeów cyfrowych, pozwalajšce na udostępnianie cyfrowych kopii zabytków dziedzictwa kulturowego w internecie. Program ten, stworzony przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe we współpracy z Muzeum Narodowym w Warszawie, będzie także poœredniczył w umieszczaniu danych o zbiorach muzeum w portalu Europeana (www.europeana.eu). Oprócz informacji o dziełach sztuki eksponowanych w galeriach stałych, internauci uzyskajš
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL