Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Orzecznictwo

Polskie nazwiska można pisać po litewsku

Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski
Trybunał Sprawiedliwoœci w Luksemburgu uznał, że Litwa nie łamie prawa Unii Europejskiej, nakazujšc Polakom – swym obywatelom – pisanie nazwisk po litewsku.
Według dzisiejszego orzeczenia, np. imię Łukasza Wardyna, polskiego prawnika, który w imieniu swoim i żony – wilnianki pozwał Litwę przed Trybunał, można zapisywać według litewskich reguł (a więc Lukasz) i nie stanowi to dyskryminacji Polaka. W lipcu 2009 roku za poœrednictwem litewskiego sšdu prawnik upomniał się o pisownię własnego nazwiska i nazwiska żony Małgorzaty Runiewicz-Wardyn, obywatelki Litwy. Stwierdził bowiem, że on i żona sš dyskryminowani, skoro ich nazwiska w dokumentach wydanych na Litwie sš pisane inaczej niż w dokumentach z Polski, co utrudnia im m.in. pracę Brukseli, gdzie od kilku lat przebywajš. Konieczne jest cišgłe udowadnianie w urzędach, że Vardyn i Wardyn to ta sama osoba, a w przypadku nazwiska pani Małgorzaty – w porównaniu z polskš pisowniš w tej litewskiej jest aż szeœć błędów (bo w litewskim paszporcie jest ona Malgožatš Runevič-Vardyn). Problem dotyczy m.in. wydanego na Litwie aktu małżeństwa i tłumaczenia dyplomu wyższej uczelni, bo żona prawnika studiowała w Polsce. Zdaniem Trybunału, Litwa nie dyskryminuje jednak swej obywatelki, zapisujšc jej nazwisko według obowišzujšcych na Litwie reguł. Z orzeczenia sędziów wynika natomiast, że nazwiska państwa Wardynów powinny być zapisane w akcie małżeństwa w myœl jednolitej reguły, bo różna pisownia rzeczywiœcie powoduje niedogodnoœci choćby podczas podróżowania czy podejmowania pracy w innym kraju Unii.
Zatem żona prawnika może w litewskich dokumentach być Malgožatš Runevič, a Litwa nie naruszyła przepisów Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. - Jestem bardzo zawiedziony. W wyroku nie ma ani słowa o prawach człowieka ani o prawach mniejszoœci. Tak, jakby w Unii Europejskiej nie było ich ochrony – mówi „Rz" Łukasz Wardyn. - To dla nas cios w plecy. - Ale nie poddamy się. Złożę skargę w imieniu swoim i żony do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu – zapowiada. Rzšd RP częœciowo wspierał skargę Łukasza Wardyna. - Problem z pisowniš nazwisk polskiej mniejszoœci na Litwie istnieje –mówił „Rz" Maciej Szpunar, wiceminister spraw zagranicznych. MSZ miało jednak wštpliwoœci, czy Łukasz Wardyn słusznie powołuje się na dyrektywę antydyskryminacyjnš, obowišzujšcš w Unii Europejskiej (Dyrektywa 43/2000). Litwa twierdziła od poczštku procesu, że o żadnej dyskryminacji Polaków nie ma mowy, bo obowišzujšce w tym kraju przepisy wskazujš, iż wszystkie nazwiska zapisywane sš według reguł pisowni litewskiej. Litewski Sšd Konstytucyjny dwukrotnie orzekał, iż zapis nazwiska w dokumentach tego kraju może mieć tylko litewskš formę. Wprowadzenie pisowni nazwisk polskich na Litwie i litewskich w Polsce z użyciem wszystkich znaków diakrytycznych przewiduje traktat polsko-litewski z 1994 roku, ale jego przepisy nie sš przestrzegane. Zobacz komunikat w sprawie wyrok ETS z 12 maja 2011 r. dotyczšcy zapisu imion i nazwisk obywateli Unii w aktach stanu cywilnego państwa członkowskiego  
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL