Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rynek pracy

Zawody godne zaufania Polaków

Fotorzepa
Największym zaufaniem Polacy darzš strażaków i farmaceutów, choć od zeszłego roku najwięcej na wiarygodnoœci zyskali u nas sędziowie i lekarze. Ale i tak zajmujš nieco dalsze miejsca w tegorocznej edycji rankingu zawodów godnych zaufania, który opublikował magazyn „Reader's Digest".
W swym wysokim od lat zaufaniu do strażaków (deklaruje je 94 proc. Polaków), nie różnimy się zresztš od mieszkańców innych krajów Europy. W rankingu będšcym częœciš badania European Trusted Brands wiarygodnoœć tej grupy zawodowej w całej Europie jest oceniana najwyżej. Na drugim miejscu sš piloci samolotowi, którzy w polskim rankingu spadli w tym roku na trzecie miejsce. Nie widać tu jednak efektów katastrofy w Smoleńsku- piloci cieszš się teraz nawet nieco większym zaufaniem niż przed rokiem (83 proc. badanych), ale swojš wiarygodnoœć wyraŸnie poprawili farmaceuci awansujšc na drugie miejsce. Jeszcze więcej (aż 10 pkt procentowych) zyskali w naszych oczach lekarze, którym ufa 73 proc. Polaków — choć i tak jest to wynik poniżej europejskiej œredniej. Większym zaufaniem obdarzamy pielęgniarki (79 proc.).
Najgorsze oceny tradycyjnie dostali politycy- w Polsce zaledwie 3 proc. uczestników ankiety stwierdziło, że im ufa. To zdecydowanie poniżej œredniej europejskiej (8 proc.), którš podwyższajš Szwecja i Szwajcaria z 21 proc. zaufaniem do przedstawicieli tego zawodu. Poniżej europejskiej œredniej jest też nasze zaufanie do policjantów, choć i tak ufa im ponad połowa Polaków. Dużo większe różnice widać w przypadku rolników i liderów zwišzków zawodowych. Rolnicy cieszš się zaufaniem 63 proc. Polaków, podczas gdy w skali Europy docenia ich 76 proc. badanych. Ale wiarygodnoœć liderów zwišzkowych (13 proc.) jest u nas prawie o połowę niższa niż w Europie. Z kolei kilka zawodów cieszy się w Polsce zaufaniem wyraŸnie powyżej europejskiej œredniej; wœród nich sš sędziowie, którym ufa ponad połowa badanych (w Europie- 46 proc.) prawnicy, doradcy finansowi (tu różnica wynosi 9 pkt proc. na korzyœć Polski (37 proc.) i dziennikarze. Przedstawicieli mediów obdarza zaufaniem 34 proc. Polaków -nieco więcej niż przed rokiem-, podczas gdy europejska œrednia wynosi 29 proc. — Polacy bardziej niż inni Europejczycy traktujš dziennikarzy jako wiarygodnš „izbę kontroli", patrzšcš na ręce władzy- twierdzi w komentarzu do wyników badania prof. Janusz Czapiński, psycholog społeczny. Zwraca też uwagę, że choć w Polsce kapitał zaufania jest bardzo niski to podobnie jak w całej Europie najbardziej ufamy tym grupom zawodowym, od których wprost zależy nasze życie i ochrona dobytku; strażakom, farmaceutom, pilotom, pielęgniarkom i lekarzom. — Oni nas nie mogš zawieœć, bo gdyby zawiedli stracilibyœmy wszelkš nadzieję- dodaje prof. Czapiński.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL