Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Telewizja

Śmieciopolis - brudna historia miast w Discovery

Discovery World
Pięcioodcinkowy serial Discovery World zabiera widzów w podróż przez Londyn, Paryż, Nowy Jork, Rzym i Kair. Odkrywa ich historię, od starożytnoœci po współczesnoœć, pokazujšc, jakie znaczenie dla rozwoju tych aglomeracji miały tony odpadków, z którymi przez stulecia zmagali się mieszkańcy
W 43 roku naszej ery Rzymianie postawili nad brzegiem Tamizy posterunek umożliwiajšcy im lepszš kontrolę brytyjskiej prowincji. Londinium miało być również ważnym portem przeładunkowym na mapie imperium. Do budowy doków rzymscy inżynierowie postanowili użyć œmieci. W ten sposób fundamentem Londynu stały się rozmaite odpady. Do dziœ w mule, który gromadzi się na brzegach Tamizy, można znaleŸć starożytne przedmioty – szpilki do włosów czy monety. Pierwszy odcinek o „brudnej" przeszłoœci Londynu uœwiadamia, że problem œmieci wpływał nie tylko na kształt miasta, ale także życie codzienne mieszkańców. Kiedyœ spacerowanie po ulicach przypominało pokonywanie toru przeszkód. Z góry leciały pomyje – wylewane z okien wprost na bruk. Na trotuarze zalegały odchody, truchła zabitych zwierzšt. Ta mieszanina błota, ekskrementów i zarazków niejednokrotnie stawała się Ÿródłem epidemii. Sytuacja poprawiła się, gdy w Anglii wymyœlono pierwszš na œwiecie toaletę. W Nowym Jorku zanieczyszczenie wody pitnej odpadami wywołało cholerę. Dziesištki tysięcy mieszkańców zmarło w męczarniach.
Natomiast w Paryżu strach przed chorobami wpłynšł na rozwój branży perfumeryjnej. Kiedy zawaliły się mury największego w mieœcie cmentarza, rozkładajšce się ciała przeniesiono do katakumb. Tymczasem wœród paryżan wybuchła panika, że trupi odór zatruje wodę. Wielu z nich przestało się myć. Przykry zapach kamuflowali perfumami. Serial odkrywa wiele równie intrygujšcych historii – m.in. jak dzięki œmieciom Wielka Brytania wygrała dwie wojny œwiatowe, rzymskie cesarstwo rozwinęło imponujšcy system kanalizacji, a w Ameryce w siłę urosła mafia i skorumpowani politycy. Przy okazji „Œmieciopolis" stawia pytanie, jak efektywnie pozbywać się ton odpadów. We Francji grupa aktywistów używa nieczystoœci jako materiału do tworzenia rzeŸb lub korków od wina. Œmieci to nie tylko dochodowy biznes, ale także impuls rozwoju sztuki. Œmieciopolis 21.30 | Discovery World | WTOREK  
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL