Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja

Za doktorat synowej słono zapłaci teściowa

Niektóre szkoły proponujš doktorantom zakładanie firm, które wpłacš uczelni darowiznę
9 tysięcy złotych kosztuje zdobycie stopnia doktora na wydziale filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Do płacenia za robienie doktoratów przymuszane sš osoby, które nie studiujš na uczelni, a chcš podnosić kwalifikacje. – Płaci się w ratach. Pierwszš na poczštku przewodu doktorskiego, a drugš na końcu – informuje pracownica dziekanatu, do którego zadzwoniłam, przedstawiajšc się jako osoba zainteresowana doktoratem. Tłumaczy, że pienišdze sš przeznaczone na wynagrodzenie promotora, recenzentów, hotel i delegacje dla nich oraz na koszty administracyjne. Na Politechnice Łódzkiej stawka wynosi od 7 do 10 tys. zł. Rzeczniczka uczelni dr Ewa Chojnacka zastrzega, że nie płacš doktoranci, ale uczelnie, które nie majš uprawnień do nadawania stopnia doktora i kierujš ich na Politechnikę. Jednak na wydziale biotechnologii i nauk o żywnoœci, gdy znów przedstawiam się jako osoba zainteresowana doktoratem, słyszę, że nie trzeba być skierowanym przez uczelnię. Za to należy napisać oœwiadczenie, że pokryje się koszty przewodu – ok. 7 tys. zł. Stanowisko Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest jednoznaczne.
– Nie ma podstaw prawnych, by uczelnie pobierały od doktorantów opłaty – mówi Adam Żardecki, dyrektor Departamentu Spraw Pracowników Szkolnictwa Wyższego. – Żšdajšc ich, uczelnia publiczna narusza statutowy obowišzek kształcenia i promowania kadr naukowych. Resort zastanawia się, jak sprawę rozwišzać. – Być może potrzebny będzie wyraŸnie zapisany w ustawie zakaz. Uczelnie majš autonomię. Pobieranie opłat tłumaczš zarzšdzeniami rektora – dodaje Żardecki. Paweł Pachuta, rzecznik praw doktorantów, mówi, że uczelnie stosujš różne wybiegi, by nie być posšdzonymi o łamanie prawa. – Zdarzało się, że nakłaniały doktorantów do zakładania firm, by to firma, a nie osoba fizyczna przelała na konto uczelni pienišdze, na przykład w formie darowizny. Rzecznik napisze do rektorów. Powołujšc się na stanowisko resortu, zaapeluje o zaprzestanie pobierania opłat. Na Akademii Medycznej w Gdańsku, gdzie też zadzwoniłam jako przyszła doktorantka, radzš znaleŸć sponsora o innym nazwisku. – Mieliœmy przypadek, że pienišdze wpłaciła teœciowa – mówi pracownica AM. Jak tłumaczš się uczelnie? Małgorzata Porada-Labuda z Uniwersytetu Wrocławskiego: – Rektor szykuje zapytanie do ministerstwa, z jakich œrodków mamy pokrywać koszty doktoratów. Zanim dostaniemy odpowiedŸ, obrony osób, które nie wskażš instytucji pokrywajšcej koszty, nie będš przeprowadzane – mówi. – Ale w dziekanacie poinformowano mnie o kosztach doktoratu – dociekam. – Widocznie pracownica nie wiedziała o tych ustaleniach – mówi rzeczniczka. Co roku doktoryzuje się ok. 5 tys. osób. Nie wiadomo, ile opłaca doktoraty. Masz pytanie, wyœlij e-mail do autora r.czeladko@rp.pl
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL