Podatki

Wspólne rozliczenie samotnego rodzica z dzieckiem

Rozliczyć się wspólnie można nie tylko z dzieckiem małoletnim
www.sxc.hu
Możliwość złożenia wspólnego zeznania pozwala sporo zaoszczędzić na podatku, jednakże aby z niej skorzystać, trzeba spełnić kilka warunków
Odnoszą się one do opiekuna, są stawiane wychowankom oraz limitują osiągane przez tych drugich dochody. Wyłączają też możliwość wspólnego rozliczenia w razie prowadzenia określonej działalności.

Jakie korzyści

Podatek może być określony w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci – tak mówi ustawa. Co to oznacza w praktyce? Można to przedstawić w następujący sposób: Dzięki tym operacjom dopiero nadwyżka ponad 171 056 zł (2 x 85 528 zł) będzie opodatkowana wyższą stawką 32 proc.
Jak łatwo zauważyć, również podatnicy, którzy i tak nie zostaliby objęci wyższym przedziałem skali podatkowej, mogą skorzystać na rozliczeniu z dzieckiem. Jeśli nie osiągnęło ono żadnych dochodów lub otrzymywało niewielkie wynagrodzenie, wspólne rozliczenie pozwoli rodzicowi na dwukrotne uwzględnianie kwoty wolnej od podatku. W rzeczywistości wyniesie ona 6182 zł zamiast 3091 zł.

Dla kogo preferencje

Wspólnie z dzieckiem może się rozliczyć jeden z rodziców (opiekun prawny) będący: panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem, osobą, wobec której orzeczono separację. Małżonek może się rozliczyć z dzieckiem jedynie, gdy mąż bądź żona odbywają karę pozbawienia wolności lub zostali pozbawieni praw rodzicielskich. Ograniczenie i zawieszenie tych praw nie daje możliwości skorzystania z przywileju. Ustawa stanowi, że wymienione osoby muszą wychowywać dzieci „w roku podatkowym". Nie określa wprost, jaki okres sprawowania pieczy wystarcza do zastosowania preferencji. Fiskus akceptuje stanowisko, że uprawnia do niej piecza przez część roku. Rozliczyć się wspólnie można nie tylko z dzieckiem małoletnim. Wiek nie ma znaczenia, jeśli dziecko otrzymywało zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Również status ucznia lub studenta pozwala rozliczyć dochody z dorosłym dzieckiem, jednak wyłącznie do ukończenia przez nie 25. roku życia. W tym wypadku warunkiem jest edukacja w szkołach lub na uczelniach opisanych w przepisach o systemie oświaty oraz dotyczących szkolnictwa wyższego. Z podatkowego punktu widzenia obojętne jest, czy dziecko studiuje w toku stacjonarnym czy wieczorowym, na prywatnej czy państwowej uczelni. Edukacja w innym państwie, uregulowana w jego wewnętrznych przepisach, jest traktowana tak samo jak nauka w kraju. Ze względu na brak wymogu całorocznego wychowywania dziecka w tym roku mogą się z nim rozliczyć też rodzice, których pociecha w 2010 r. ukończyła 18 lat lub, będąc studentem, rozpoczęła 26. rok życia. Wniosek o rozliczenie z dzieckiem trzeba złożyć w zeznaniu. Na formularzu PIT-36 w pozycji nr 6 należy zaznaczyć kwadrat nr 4. Złożenie deklaracji po terminie (w tym roku po 2 maja) wyklucza skorzystanie z preferencji. Niektóre formy opodatkowania - Co wyklucza wspólną deklarację Wspólne rozliczenie jest niemożliwe, gdy opodatkowane według skali lub uzyskane z kapitałów pieniężnych dochody uczniów i studentów przekroczą 3089 zł. Do dochodów tych nie dolicza się renty rodzinnej. Z przywileju eliminuje opodatkowanie dochodów samotnego wychowawcy lub jego podopiecznego: Co ważne, samo wybranie tej formy opodatkowania wyklucza rozliczenie z dzieckiem. Nie skorzystają z niego osoby, które nie osiągnęły żadnych dochodów, ale np. kiedyś wybrały stawkę liniową albo ryczałt i zapomniały z nich zrezygnować. Wyjątkiem jest opodatkowany 8,5-proc. ryczałtem najem prywatny. Niezależnie od wysokości osiąganych tak kwot nie pozbawia on możliwości wspólnego rozliczenia. W POGOTOWIU PODATKOWYM czytaj też:   Zobacz: » Podatek dochodowy » Roczne rozliczenie podatkowe » Rozliczenia osób samotnie wychowujących dziecko » Prawo dla Ciebie » Podatki » Podatek dochodowy » PIT 2010 Interpretacje podatkowe » dzieci i młodzież   Zobacz też » Jak opodatkować przychody ze sprzedaży nieruchomości - poradnik Ministerstwa Finansów
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL