Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œwiat

Żydzi i restytucja mienia: ostra odpowiedź dla Sikorskiego

Jeœli polski rzšd mówi ocalonym z Holokaustu, że nie dotrzyma obietnic, to musi to rodzić jakieœ konsekwencje – mówi „Rz” Menachem Rosensaft. Na zdjęciu w 2005 roku w byłym nazistowskim obozie Bergen-Belsen
Reuters
Menachem Rosensaft ze Œwiatowego Kongresu Żydów wzywa, by nie wydawać pieniędzy w Polsce
"Dopóki Polska nie uchwali poważnego prawa, które odpowie na roszczenia ofiar Holokaustu i ich spadkobierców, szeroko pojęta społecznoœć żydowska, a w szczególnoœci ocaleni i ich rodziny, powinni powstrzymać się od wpompowywania dolarów w turystykę i w inne dziedziny polskiej gospodarki" – napisał Menachem Rosensaft, nowojorski prawnik, wykładowca i jedna z czołowych postaci Œwiatowego Kongresu Żydów (WJC). Tekst – najpierw opublikowany w tygodniku "The Jewish Week" – wywołał burzę, gdy na swoich stronach zamieœcił go Œwiatowy Kongres Żydów. W rozmowie z "Rz" Rosensaft podkreœla, że artykuł pisał tylko w swoim imieniu, jako syn polskich Żydów. – Nie wzywam do bojkotu, bo w niego nie wierzę. Ale jeœli polski rzšd mówi ocalonym z Holokaustu i ich potomkom, że nie dotrzyma obietnic składanych przez ostatnie 20 lat, to musi to rodzić jakieœ konsekwencje – zauważa. I dodaje, że on i częœć œrodowiska żydowskiego uważajš, że Polska nie może w takiej sytuacji "prosić o żydowskie wsparcie i żydowskie inwestycje".
Rzšd ogłosił niedawno, że wstrzymuje prace nad ustawš reprywatyzacyjnš. Powód: trudna sytuacja finansów państwa. W rozmowie z "Rz" Rosensaft zwraca też uwagę na "szokujšce słowa" szefa MSZ Radosława Sikorskiego: – Sypie dodatkowo sól na ranę, mówišc zasadniczo: nie patrzcie na nas, ale na USA, bo my już zapłaciliœmy. Sikorski w połowie marca powiedział, że "Polska bardzo szczodrze oddała mienie komunalne żydowskie, natomiast jeœli chodzi o mienie różnych obywateli państw obcych, to Polska jeszcze w latach 60. podpisała tzw. umowy indemnizacyjne, w tym z USA, i wypłaciła wielomilionowe odszkodowania rzšdom tych krajów, w tym Stanom Zjednoczonym". Odniósł się w ten sposób do apelu o zwrot mienia żydowskiego, który wystosował sekretarz generalny Œwiatowego Kongresu Żydów Michael Schneider, a poparł Departament Stanu USA. Rosensaft mówi jednak, że ta umowa dotyczyła tylko tych osób, które były amerykańskimi obywatelami w momencie utraty mienia, a nie tych, które stały się nimi dopiero potem. Prof. Bohdan Szklarski, amerykanista z Collegium Civitas w Warszawie, przekonuje, że rzšd powinien ostrożniej wypowiadać się w kwestiach żydowskich. – Mimo że Sikorski merytorycznie miał rację, to trochę go poniosło. Kwestia żydowska to delikatny temat, tak jak prawa kobiet i mniejszoœci. Trzeba się zastanowić, zanim coœ się powie, bo w amerykańskich organizacjach żydowskich też sš radykałowie, którzy na takie wypowiedzi reagujš bardzo ostro – stwierdził prof. Szklarski. Prof. Edward Haliżak, dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW: – W ostatnim czasie następuje radykalizacja oskarżeń wobec Polski. Tymczasem nie może być mowy o odpowiedzialnoœci zbiorowej. W konkretnych przypadkach, gdy sš dokumenty i bezpoœredni spadkobiercy, sprawy powinny rozstrzygać polskie sšdy. Jego zdaniem "w tej dyskusji w jednym szeregu stawia się sprawców Holokaustu, reżim hitlerowski i Polaków". – Jest to merytorycznie i moralnie niedopuszczalne – uważa. Co na apel Rosensafta Radosław Sikorski? – Nie ma rozróżnienia w procesie restytucyjnym. Sšdy nie wiedzš, jakie kto ma wyznanie czy narodowoœć. O ile wiem, setki spraw skończyły się zwrotem mienia czy rekompensatami. Niezmiennie zachęcamy do korzystania ze œcieżek prawnych otwartych niezależnie od narodowoœci czy wyznania – mówił szef polskiej dyplomacji.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL