Firma

Ubezpieczenie imprez masowych, przepisy prawne

Jeśli wstęp na imprezę masową jest płatny, organizator musi mieć polisę OC. W razie wypadku towarzystwo pokryje szkody, ale tylko do wysokości ustalonej w umowie
Organizatorzy imprez masowych odpowiadają za szkody wyrządzone uczestnikom. Od odpowiedzialności tej można się ubezpieczyć. Organizatorzy płatnych imprez mają obowiązek wykupienia polisy OC. Muszą to zrobić najpóźniej w dniu złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy. W przypadku imprez nieodpłatnych albo takich, które nie mają charakteru masowego w rozumieniu przepisów (mogą to być np. niebiletowane imprezy na świeżym powietrzu, imprezy pracownicze), podpisanie umowy ubezpieczenia OC jest dobrowolne. Zawiera się ją na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU) danego towarzystwa. Polisa nie chroni uczestników w przypadku szkód, które wyrządzą sobie nawzajem. Zapewnia natomiast odszkodowanie w razie szkód wyrządzonych w wyniku działania czy zaniechania działania przez organizatora. Między działaniem czy zaniechaniem a szkodą musi być związek przyczynowy (np. doszło do zaniedbań w zapewnieniu bezpieczeństwa).
Z ubezpieczenia wyłączone są szkody wyrządzone członkom rodziny organizatora. Polisa obowiązkowa nie obejmuje także szkód wyrządzonych wykonawcom czy osobom zaangażowanym w organizację imprezy. – Może być tak, że aby zapewnić pełną ochronę, trzeba jednocześnie wykupić ubezpieczenie obowiązkowe i dobrowolne – mówi Andrzej Wysmułek, zastępca dyrektora Departamentu Ubezpieczeń Majątkowych w Generali. W przypadku ubezpieczenia obowiązkowego minimalna suma gwarancyjna jest określona w rozporządzeniu ministra finansów. Jej wysokość zależy od rodzaju i miejsca imprezy, liczby uczestników, poziomu ryzyka; przy podwyższonym ryzyku minimalna suma gwarancyjna jest wyższa. Jeśli organizator chce zapewnić sobie sumę gwarancyjną powyżej minimum, może to zrobić w ramach dodatkowego ubezpieczenia dobrowolnego. – Organizatorzy imprez powinni zdawać sobie sprawę, że sumy gwarancyjne wyznaczone w rozporządzeniu nie oznaczają, że ich odpowiedzialność za ewentualne straty jest ograniczona tylko do tych kwot – przestrzega Kamil Bara, zastępca dyrektora Biura Ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej w Ergo Hestii. – Wartość szkody, szczególnie osobowej, może znacznie przekraczać minimalne ustawowe sumy gwarancyjne. Wysokość składki zależy m.in. od sumy gwarancyjnej, kategorii imprezy (sportowa, artystyczna, rozrywkowa), rodzaju zabezpieczenia obiektu (np. drogi ewakuacyjne, ochrona przeciwpożarowa), sposobu zabezpieczenia imprezy (policja, agencja ochrony, straż pożarna, służba zdrowia), przewidywanej liczby uczestników, harmonogramu imprezy. – Ważnym elementem oceny ryzyka jest informacja na temat organizatora imprezy – mówi Anna Krajewska-Horosz z InterRisk Vienna Insurance. – Istotne są na przykład informacje o wcześniej organizowanych imprezach, zgłaszanych roszczeniach, szkodach, przebiegu ubezpieczenia. W ubezpieczeniu można też zastosować klauzule dodatkowe, które rozszerzają odpowiedzialność towarzystwa o określone rodzaje szkód, np. szkody w lokalu czy spowodowane użyciem fajerwerków. – Często ryzyko związane z organizacją imprezy jest częścią składową kompleksowego ubezpieczenia OC klienta, który poza swoją podstawową działalnością raz lub kilka razy w roku organizuje imprezy pracownicze – mówi Michał Krawczyk, ekspert TUiR Warta. W przypadku ubezpieczeń dobrowolnych wpływ na wysokość składki ma m.in. wysokość obrotu za ostatni rok obrachunkowy, wysokość sumy gwarancyjnej, okres ubezpieczenia, rodzaj prowadzonej działalności, przedmiotowy i terytorialny zakres ubezpieczenia, charakter imprezy, czas jej trwania, indywidualna ocena ryzyka. Podstawa prawna: ustawa z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (DzU nr 62, poz. 504) i rozporządzenie ministra finansów z 11 marca 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC organizatorów imprez masowych (DzU, nr 54, poz. 323) >> Jest to impreza artystyczno-rozrywkowa czy sportowa, w tym mecz piłki nożnej, z wyjątkiem imprez organizowanych: – w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury, galeriach sztuki lub innych podobnych obiektach, – w szkołach i placówkach oświatowych przez zarządzających tymi szkołami i placówkami, – w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, sportowców niepełnosprawnych, – jako ogólnodostępne i nieodpłatne, odbywające się na terenie otwartym imprezy sportu powszechnego o charakterze rekreacji ruchowej, – przez pracodawców dla ich pracowników w formie imprez zamkniętych. >> Przepisy określają też, ilu musi być minimum uczestników imprezy, żeby podlegała ona definicji imprezy masowej. Liczba ta zależy od rodzaju imprezy. Granica odpowiedzialności towarzystwa Jak zgodnie z rozporządzeniem ustalana jest minimalna suma gwarancyjna (przykład) Minimalna suma gwarancyjna w ubezpieczeniu OC dotyczącym masowej imprezy sportowej wynosi (równowartość w złotych): - dla imprezy na stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, jeżeli liczba miejsc wynosi nie mniej niż 1000 i nie więcej niż 2000 – 30 tys. euro, - gdy liczba miejsc rośnie o każde kolejne 100 (ponad 2000 miejsc), minimalna suma gwarancyjna zwiększa się każdorazowo o 1500 euro.
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL