Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Architektura

Tu było, tu stało

Warszawskie budynki o wartoœci historycznej lub architektonicznej wyburzone po 1989 r.
materiały prasowe
Stowarzyszenie MASŁAW chce zapobiec wyburzaniu interesujšcych pod względem artystycznym i historycznym obiektów architektonicznych z mapy współczesnej Warszawy
Jak zmienia się przestrzeń miejska wokół nas? Czy zauważamy te przemiany? Czy widzimy, że „odszedł na zawsze" kolejny budynek pamiętajšcy czasy wojny? A może przejeżdżajšc obok niego codziennie do pracy widzimy tylko architektoniczne straszydło? W ostatnich 20 latach przestrzeń Warszawy podlegała niezwykle dynamicznym przemianom. Zarówno w pozytywnym, jak i negatywnym wymiarze. W tym czasie zniknęły takie ikony architektury jak Supersam, czy pawilon Chemia, a obok nich niepostrzeżenie były wyburzane mniej znane budynki, jak kino W-Z, czy kamienica przy ul. Spokojnej 3. Informacja o projekcie O tych, a także innych wyburzonych budynkach mówi projekt „Tu było, tu stało", którego autorkš i koordynatorkš jest Patrycja Jastrzębska ze Stowarzyszenia Miłoœników Ziemi Mazowieckiej MASŁAW. Inicjatywa ta koncentruje się na obiektach architektonicznych, o często wysokiej wartoœci artystycznej i historycznej, które po 1989 r. znikały z mapy współczesnej Warszawy. „Tu było, tu stało" został w pierwszym etapie zrealizowany w formie internetowej mapy w ramach drugiej edycji festiwalu projektowania miasta „Warszawa w budowie" organizowanego przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Mapa wskazuje na lokalizacje warszawskich budynków o charakterze zabytkowym, które zostały zburzone po 1989 roku. Zawiera podstawowe, niemal encyklopedyczne informacje na ich temat oraz fotografie dokumentujšce wyburzone budowle. Projekt koncentruje się na skutkach zaniedbań, prowadzšcych do unicestwiania obiektów architektonicznych o często wysokiej wartoœci artystycznej i historycznej. Wskazuje również na nieustannie zachodzšce, nieodwracalne zmiany zachodzšce w przestrzeni miejskiej.
Projekt "Tu było, tu stało" będzie kontynuowany - na mapie znajdš się kolejne obiekty, planowana jest również jej drukowana wersja. Stowarzyszenie MASŁAW prosi o przesyłanie informacji dotyczšcych wyburzanych w ostatnim czasie lub zagrożonych interesujšcych budynków z terenów Warszawy Szczegóły i kontakt na stronie: www.maslaw.org.pl Zobacz mapę: www.warszawawbudowie.pl www.maslaw.org.pl/pl/projekty Projekt współfinansowany przez m.st. Warszawę
ródło: materiały prasowe

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL