Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kultura

Lalka z Teatru Muzycznego w Gdyni na żywo w TVP Kultura

Teatr muzyczny w Gdyni
Jeden z najlepszych spektakli minionego roku – musicalowš wersję „Lalki” Wojciecha Koœcielniaka – można będzie zobaczyć w TVP Kultura, dzięki bezpoœredniej transmisji z gdyńskiego Teatru Muzycznego
Jeszcze niedawno inscenizator sięgajšcy po arcypowieœć Prusa musiał zmierzyć się przede wszystkim z legendš kinowej ekranizacji Wojciecha Jerzego Hasa z Beatš Tyszkiewicz i Mariuszem Dmochowskim oraz stylowym serialem Ryszarda Bera z udziałem Małgorzaty Braunek, Jerzego Kamasa i Czesława Wołłejki. Trzy lata temu Wiktor Rubin poddał „Lalkę" gruntownej rewizji. Na scenie Teatru Polskiego we Wrocławiu zobaczyliœmy spektakl ze znakomitš Kingš Preis, który burzył nasze dotychczasowe wyobrażenia. Wokulski był w handlu lekkomyœlnym amatorem. Nie odniósłby sukcesu bez pomocy rosyjskiego kupca Suzina. Z kart pamiętnika Rzeckiego wyzierała polska geopolityczna naiwnoœć, a i antysemityzm. Hedonizm stołecznych wyższych sfer wypadał zaœciankowo. Wojciech Koœcielniak, reżyser m.in. przebojowego „Hair", poszedł własnš drogš: skomponował musical o marionetkach. Formę groteskowego baletu opartego na nienaturalnych, połamanych figurach (œwietna choreografia Janusza Skubaczewskiego i Beaty Owczarek) wywiódł z tytułu ksišżki, a także motywu pozytywki Ignacego Rzeckiego. To, co było przedmiotem obserwacji i refleksji starego subiekta, reżyser serwuje nam na talerzu sceny obrotowej – w barwnej ekspresjonistycznej oprawie kostiumów Katarzyny Paciorek i przy przebojowej, swingujšcej muzyce Piotra Dziubka.
Aura bajkowego, ale i, chwilami, bliskiego koszmaru œwiata lalek, pozwoliła zrezygnować z wielu historycznych szczegółów. Dała szansę skupienia się na głównym motywie inscenizacji. Jest nim niemalże gombrowiczowska sztucznoœć bohaterów uwikłanych w towarzyskie i społeczne role. Jej skalę wyznacza drabina. Wokulski (Rafał Ostrowski) pnie się po szczeblach w œlad za Izabellš Łęckš (Darina Gapicz). Niełatwe zadanie miał autor libretta Rafał Dziwisz, który musiał napisać kilka przebojowych songów na temat pieniędzy, spadku, licytacji. Liryzm to jego mocna waluta! Musical, choć kostiumowy, wypada zadziwiajšco współczeœnie. Tak jakby nasze relacje miały coraz bardziej merkantylny charakter. Lalka | 19.00 | TVP Kultura | SOBOTA
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL