Zadania

Nowy czas służby strażaków

Fotorzepa, Roman Bosiacki
Funkcjonariusze będą dyżurować w domu, nie dostaną za to jednak wynagrodzenia
Od początku tego roku na mocy nowelizacji ustawy z 29 października 2010 r. o Państwowej Straży Pożarnej (DzU nr 239, poz. 1589) strażacy mają możliwość otrzymania rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby. Teraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pracuje nad zmianą rozporządzenia z 29 grudnia 2005 r. w sprawie pełnienia służby przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Te przepisy będą stanowiły nową podstawę do wyliczania czasu służby strażaka. Dzięki nim będzie można wyliczyć czas dodatkowej służby, za który strażakowi przysługuje rekompensata pieniężna lub wolne. – W razie powodzi czy dużych pożarów szefowie poszczególnych jednostek mogą wydłużyć czas służby strażaków – mówi st. bryg. Paweł Frątczak, rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. – Do tej pory nie było regulacji, która pozwalała wypłacić strażakowi dodatkowe pieniądze za wydłużony ponad 40 godzin tygodniowo czas służby – wyjaśnia.
Po zmianach miałoby im przysługiwać 13,76 zł brutto za każdą godzinę. Nie więcej jednak niż za dodatkowe osiem godzin. W budżecie państwa zagwarantowano 100 mln zł na ten cel. Pozostały czas służby przepracowany podczas akcji, przeciętnie ponad 48 godzin tygodniowo, zostanie oddany strażakom w postaci wolnego.

Nowe harmonogramy

W myśl zmian proponowanych w § 12 rozporządzenia, kierownik jednostki będzie ustalał harmonogram służby strażaków tak, by równomiernie obciążyć ich pracą, także w dni i godziny wolne od służby. Liczba kolejnych godzin wolnych dla jednego strażaka, przewidzianych w tym harmonogramie nie będzie mogła być większa niż 120. Harmonogram będzie musiał zostać podany do wiadomości strażaków nie później niż siedem dni przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego.

W domu chcą mieć spokój

Projekt mówi też wyraźnie o tym, że na podstawie tego harmonogramu, ze względu na potrzeby służby, będą wyznaczane strażakom także dyżury domowe. Ta zmiana budzi szczególny niepokój strażaków. Czas domowego dyżuru, kiedy muszą być w pełnej gotowości do podjęcia działań, nie jest bowiem wliczany do limitu 48 godzin tygodniowo. Chyba że dojdzie do wezwania strażaka do służby. Szkopuł w tym, że jeśli zsumować 48 godzin dopuszczalnej tygodniowo czynnej służby i kolejne 72 godziny dyżuru w domu, strażacy nie będą mieli wolnego dla siebie. Nie wiadomo ponadto, jak będzie traktowana sytuacja, w której strażak wysłuży już tygodniowy limit 48 godzin, a zostanie wezwany z domu do dalszej służby. Dlatego postulują wykreślenie dyżurów domowych z tego rozporządzenia. Projekt może się jeszcze zmienić, gdyż jest w trakcie uzgodnień międzyresortowych. Termin ich zakończenia został wyznaczony na 11 marca. Może się więc okazać, że minister finansów i minister pracy i polityki społecznej zgłoszą poprawki, które wpłyną na ostateczny kształt przepisów proponowanych przez MSWiA. Etap legislacyjny: uzgodnienia międzyresortowe

Opinia: Robert Osmycki, przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność"

Obecnie, ze względu na zbyt małą liczbę strażaków, musimy pełnić służbę po 45 – 46 godzin tygodniowo. Dlatego nie zgadzamy się na to, aby strażacy mieli po wyjściu z jednostki wyznaczane dyżury w domu. Skumulowana służba i dyżury spowodują, że strażak będzie miał wolne jedynie kilka godzin w niedzielę wieczorem. W pozostałym czasie będzie na służbie lub w gotowości do jej pełnienia. Nie zgadzamy się na rozwiązania, które wykraczają poza art. 35 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej. Ten przepis mówi, że czas służby strażaka nie może przekraczać 40 godzin tygodniowo. Jeśli projekt nie ulegnie zmianie, po wejściu w życie nowelizacji od razu zaskarżymy ją do Trybunału Konstytucyjnego.
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL