Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Medycyna i zdrowie

Sześć żon, krew i choroby Henryka VIII

ROL
Przypadłoœć genetyczna uczyniła z władcy Anglii satrapę i wywołała liczne poronienia u jego partnerek – twierdzš naukowcy
Henryk VIII zmieniał żony jak rękawiczki. Oficjalny powód? Niemożnoœć urodzenia przez nie syna, następcy tronu. Tymczasem winne temu były nie kobiety, ale sam król – donoszš naukowcy na łamach „The Historical Journal". Władca cierpiał na rzadkš chorobę genetycznš o nazwie zespół McLeoda, która drastycznie odmieniła jego osobowoœć i przyczyniła się do poronień u jego żon. Zespół McLeoda atakuje krew (wywołuje niedokrwistoœć), układ nerwowy (zapalenie nerwów obwodowych) i mięœnie, w tym serce (kardiomiopatia). Choroba ujawnia się dopiero około 50. roku życia, prowadzšc dodatkowo do niedowładów kończyn, tików nerwowych, napadów padaczkowych i wreszcie do demencji czy zmian osobowoœci. To może tłumaczyć metamorfozę zarówno fizycznš, jak i psychicznš, jaka zaszła u wysportowanego i wspaniałomyœlnego monarchy po przekroczeniu przez niego czterdziestki – twierdzš autorki badań: bioarcheolog Catrina Banks Whitley z Southern Methodist University i antropolog Kyra Kramer. Dowodów jego destrukcyjnego zachowania nie trzeba daleko szukać. W 1533 roku, majšc 42 lata, Henryk VIII – na skutek niezgody papieża na unieważnienie œlubu z pierwszš żonš Katarzynš Aragońskš – doprowadził do rozłamu z Koœciołem katolickim i sam został głowš nowo powstałego Koœcioła anglikańskiego. Potem mógł już się do woli rozwodzić z kolejnymi żonami. Dwie spoœród nich zostały przez niego skazane na œmierć.
Z kolei o fizycznych dolegliwoœciach króla, zwišzanych z jego genetycznš przypadłoœciš, miały œwiadczyć m.in. jego problemy z poruszaniem się. Henryk VIII pod koniec życia przestał chodzić, czego przyczynš mogła być charakterystyczna dla zespołu McLeoda atrofia mięœni dolnych kończyn. Objawy te pogarszała otyłoœć monarchy. Zespół McLeoda mógł też być przyczynš częstych poronień, jakich doœwiadczały żony Henryka VIII, co zostało udokumentowane przez kronikarzy epoki. Choroba ta prowokuje bowiem wytwarzanie białka o nazwie antygen Kell na powierzchni czerwonych ciałek krwi. Ten rzadki czynnik nie jest sam w sobie niczym szkodliwym, jednak przy próbie posiadania dzieci może wywołać konflikt serologiczny – jeœli potomkowie dziedziczš antygen Kell po ojcu, organizm matki stara się go zwalczyć. Nie dochodzi do tego przy pierwszej cišży, jednak już podczas kolejnej organizm kobiety wytwarza przeciwciała obronne wobec antygenu Kell obecnego we krwi dziecka, co prowadzi do chorób czy deformacji płodu, a w efekcie do poronienia lub też œmierci noworodka wkrótce po porodzie. Badaczki uważajš, że ten właœnie scenariusz pasuje do historii dwóch pierwszych żon króla: Katarzyny Aragońskiej i Anny Boleyn. „Zidentyfikowałyœmy medycznš przypadłoœć będšcš przyczynš problemów reprodukcyjnych i rozkładu psychicznego Henryka VIII" – napisały Whitley i Kramer. Dodajš, że ich zdaniem król doœwiadczył większoœci, jeœli nie wszystkich, objawów towarzyszšcych zespołowi McLeoda.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL